Стан цукрового ринку в 2015/16 МР

На внутрішньому і зовнішньому ринках цукру України відбуваються значні кількісні і якісні зміни, викликані загостренням економічної конкуренції, ліквідацією з 1 жовтня 2017 року в країнах ЄС державного регулювання виробництва і реалізації цукру і переходом до вільного ринку на основі саморегуляції.

Як в Україні так і в ЄС різко скорочується кількість працюючих цукрових заводів, зростає їх потужність, зменшується число виробників коренеплодів. Так, в Україні в 2015 році площа під цукровими буряками була на рівні всього 237,5 тис. га, урожайність коренеплодів – 42,8 т/га, цукристість – 17,63 %, валовий збір – 9,9 млн. тонн, виробництво цукру – 1,429 млн. тонн, вихід цукру – 14,68 %. Працювало всього 38 цукрових заводів. Завдяки перехідним запасам цукру минулих років вдалося збалансувати попит і пропозицію продукту, стабілізувати ціни і навіть створити певний експортний ресурс (~ 100 тис. тонн).

Щоб не допустити дисбалансу між попитом і пропозицією на 2016/17 МР, в 2016 році необхідно посіяти цукрові буряки на площі 280-300 тис. гектарів та здійснити цілий ряд нормативно-правових, управлінських, організаційно-економічних, виробничо-технічних, фінансових та науково-освітніх заходів, основним змістом яких є відхід від традиційних форм і методів роботи в галузі, натомість перейти до економічних важелів регулювання ринку на основі диверсифікації бурякоцукрового виробництва, принципів саморегуляції, консенсусу між всіма учасниками, широкого впровадження біоадаптивних технологій, удосконалення економічних відносин між виробниками цукрових буряків і переробниками, зміцнення договірних стосунків і взаємної відповідальності.

З цією метою ІБКіЦБ розроблено рекомендації щодо ефективного функціонування ринку цукру в Україні, ряд концепцій і програм.