Лабораторія селекції, насінництва та розсадництва біоенергетичних культур

Ел. пошта: 

 

 

 

 

Завідувач лабораторіїФучило Ярослав Дмитрович, доктор сільськогосподарських наук, професор

 

Склад лабораторії:

Герасименко Людмила Анатоліївна – канд.с.-г. наук, старший науковий співробітник;
Бобровний Євген Вікторович – канд. техн. наук, старший науковий співробітник;
Цвігун Галина Юріївна – науковий співробітник;
Мельничук Ганна Анатоліївна – науковий співробітник;
Гументик Ольга Володимирівна – фахівець

Список основних опублікованих наукових праць:

1.  Фучило Я.Д., Ониськів М.І., Сбитна М.В. Біологічні та технологічні основи плантаційного лісовирощування. – К.: ННЦ “Інститут аграрної економіки”, 2006. – 394с.
2.  Фучило Я.Д., Сбитна М.В. Верби України (біологія, екологія, використання). – К.: Логос, 2009. – 200 с.
3.  Фучило Я.Д. Плантаційне лісовирощування: теорія, практика, перспективи. – К.: Логос, 2011. – 464 с.
4.  Фучило Я.Д., Літвін В.М., Сбитна М.В. Плантаційне вирощування тополі в умовах Київського Полісся. – К.: Логос, 2012.–214 с.
5.  Фучило Я.Д., Сбитна М.В. Підвищення продуктивності енергетичних плантацій тополь і верб методами лісової селекції // Науково-інноваційні пропозиції для лісового комплексу України : Збірник рекомендацій науково-дослідного інституту лісівництва та декоративного садівництва. – К.: ЦП «Компринт», 2013. – С. 7–68.
6.  State of forest genetic resources in Ukraine. Стан лісових генетичних ресурсів в Україні: Матеріали, підготовлені на запит ФАО для складання Звіту про стан світових генетичних ресурсів / [С.А. Лось, Л.І. Терешенко. Ю.І. Гайда, П.М. Устименко. Р.М. Яцик. M.B. Чернявський. І.С. Нейко, Л.О Торосова, M.M. Дутка, JI.B. Полякова, О.А. Сапітон, P.M. Гречаник, Я.Д Фучило, М.В. Сбитна, Г.А. Шлончак, В.В. Митроченко, Г.В. Шлончак. В.П Самодай, Н.М. Трофименко, В.П. Войтюк, Р.Т. Волосянчук. В.С. Феннич, В.Г. Григорьєва, Н.О. Волошинова, П.І. Журова]. – Xарків: ПЛАНЕТА-ПРІНТ, 2014. - 138 с.
7.   Енергетична верба: технологія вирощування та використання / [М.В. Роїк, В.М. Сінченко, Я.Д. Фучило та ін.]. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015. – 340 с.
8.   Фучило Я.Д., Карпук А.І., Сбитна М.В. Шляхи підвищення ефективності лісовирощування та використання деревини в енергетичних цілях. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – 206 с.
9.   Курило В.Л., Ганженко О.М., Хіврич О.Б., Фучило Я.Д., Гументик М.Я., Зиков П.Ю., Квак В.М., Бобровний Є.В., Гончарук Г.С., Смірних В.М., Горобець А.М., Дубовий Ю.П., Власенко С.І., Іванова О.Г., Кононюк Н.О. Методичні рекомендації з технології вирощування енергетичних цукрових буряків. – Київ: ІБКіЦБ, 2015. – 30 с.
10.  Курило В.Л., Ганженко О.М., Гументик М.Я., Квак В.М., Фучило Я.Д., Хіврич О.Б., Зиков П.Ю., Гончарук Г.С., Смірних В.М., Горобець А.М., Дубовий Ю.П., Замойський О.І.  Методичні рекомендації з технології вирощування і переробляння міскантусу гігантського. – Київ: ІБКіЦБ, 2015. – 52 с.
11.  Курило В.Л., Ганженко О.М., Гументик М.Я., Квак В.М., Фучило Я.Д., Хіврич О.Б., Зиков П.Ю., Гончарук Г.С., Смірних В.М., Горобець А.М., Дубовий Ю.П., Замойський О.І.  Методичні рекомендації з технології вирощування і переробляння міскантусу гігантського. – Київ: ТОВ «ЦП «Компринт», 2016. – 40 с.
12.   Фучило Я.Д., Сбитна М.В., Фучило Д.Я. Особливості укорінення живців і росту живцевих саджанців деяких культиварів тополі у південній частині Київського Полісся // Науковий вісник НЛТУ України. – Л.: РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.6. – С. 12–15.
13.   Сінченко В.М., Фучило Я.Д., Гументик М.Я. Коригування верби. Розроблено українську технологію вирощування енергетичної верби // The ukrainian farmer. - 2015. - № 12 (49). - С. 78-81.
14.   Фучило Я.Д., Василенко І.Д., Філіпова Л.М., Сбитна М.В. До питання збільшення довговічності деяких видів кущових рослин // Наук. праці ЛАНУ. – Л.: РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 13. – С. 107–113.
15.   Фучило Я.Д., Сінченко В.М., Гументик М.Я. Особливості вирощування енергетичної верби // Біоенергетика. -  2016. - № 1 (7). – С. 11-13.
16.   Макух Я.П., Фучило Я.Д. Динаміка процесів забурянення у посадках верби енергетичної // Карантин і захист рослин. - № 8-9. – С. 17-18.
17.   Фучило Я.Д., Маурер В.М., Сбитна М.В., Одарченко І.С., Фучило Д.Я. Особливості вирощування деревної маси і садивного матеріалу тополі у без верхівковому режимі // Наук. праці ЛАНУ. – Л.: РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 14. – С. 126-133.
18.   Фучило Я. Д., Афонін О.О. Сбитна М.В.  Селекційні основи виведення нових сортів родини Вербові (Salicaceae Mirb.) для створення енергетичних плантацій // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2016 – № 4 (33). – С.18-25
19. Фучило Я. Д., Сінченко В. М., Мельничук Г. А Особливості росту дворічних енергетичних плантацій деяких сортів верби прутовидної в умовах Центрального Лісостепу // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. – К. : ФОП Корзун Д.Ю., 2016. – Вип. 24. –С. 93-99.
20. Фучило Я.Д., Гументик М.Я., Макух Я.П.Продуктивність енергетичних плантацій верби (Salix L.) в умовах Центрального Лісостепу України // Наукові доповіді НУБіП України, 2017
21.  Фучило Я.Д., Мельничук Г.А. Ріст і продуктивність енергетичних плантацій верби (SalixL.) в Центральному Лісостепу України. – Біоенергетика. – 2017. - № 1 (9). - С. 21-23.
22.   В.Н. Синченко, И.В. Гнап, Г.А. Мельничук, В.И. Пыркин, Я.Д. ФучилоОсобенности выращивания энергетической ивы в Полесье и Лесостепи Украины // Сахарная свекла. – 2017. – № 1. – С. 34-38.