Сектор технологій вирощування біоенергетичних культур у зоні Східного Лісостепу України

Зав. сектором
Іванова О.Г.