Лабораторія економічного аналізу завершених наукових розробок

Телефон: 
Ел. пошта: 

Завідувач лабораторії
Пиркін Володимир Іванович, к.е.н., старший науковий співробітник
моб. 096-436-70-86

 

Наукові співробітники лабораторії:

Головний науковий співробітник – Панасюк Броніслав Якович – академік НААН України, професор, доктор економічних наук, заслужений економіст України – опублікував понад 170 наукових праць, з них 20 одноосібних монографій на економічну, політичну, філософську, історичну та художню тематику. Має 15 теоретичних і практичних розробок, на більшість з яких одержано державні свідоцтва про авторське право власності. Основна тематика досліджень – економічне прогнозування та планування, державне регулювання, історичні та суспільно-природничі дослідження – тел. 275-46-66.

 

Мандровська Світлана Миколаївна, старший науковий співробітник, тел. 275-46-66.
Гізбулліна Лілія Наілівна, науковий співробітник, тел. 275-47-11;
Москаленко Вікторія Петрівна, науковий співробітник, тел. 275-47-11;

Напрями наукової діяльності

Розробити елементи ресурсоощадної технології вирощування цукрових буряків, яка забезпечує урожайність 60-70 т/га при затратах праці 40-50 люд.-год./га.

Найважливіші публікації співробітників лабораторії:

1. Творчо застосувати технологію сівби цукрових буряків / Цукрові буряки, 2012, №2-3, с. 34-36 / Роїк М.В., Курило В.Л., Пиркін В.І., Сінченко В.М.
2. Особливості догляду за посівами цукрових буряків / Цукрові буряки, 2012, №2-3, с. 37-39 / Роїк М.В., Курило В.Л., Сінченко В.М., Пиркін В.І., Саблук В.Т.
3.Современная технология сева – залог высокой продуктивности и качества сахарной свеклы / Сахарная свекла, 2012, №2, с.28-34 / Роик Н.В., Курило В.Л., Синченко В.Н., Пыркин В.И., Гореленко В.И., Гизбуллина Л.Н., Москаленко В.П.
4. Удосконалення існуючих і розробка нових технологій виробництва цукрових буряків / К.: Збірник наукових праць, випуск 13, ІБКіЦБ, «Pragmatica», 2012, с. 152-161. / Курило В.Л., Пиркін В.І., Борисюк В.О., Опанасенко Г.П., Сінченко В.М., Широкоступ О.В., Гапоненко Г.Д., Гореленко В.І., Гізбулліна Л.Н., Москаленко В.П.
5. Требования по уходу за свекловичными посевами / Сахарная свекла, 2012, №5, с. 6-10 / Роик Н.В., Курило В.Л., Синченко В.Н., Пыркин В.И., Гореленко В.И., Гизбуллина Л.Н., Москаленко В.П., Широкоступ А.В.
6. Збиранню цукрових буряків – високу якість / Цукрові буряки, 2012, №4, с. 6-8 /Курило В.Л., Сінченко В.М., Пиркін В.І., Гореленко В.І., Гізбулліна Л.Н., Москаленко В.П.
7. Основные факторы, влияющие на качество уборки сахарной свеклы / Сахарная свекла, 2012, №8, с. 29-32 / Роик Н.В., Курило В.Л., Синченко В.Н., Пыркин В.И., Гореленко В.И., Гизбуллина Л.Н., Москаленко В.П.
8. Складові ефективності виробництва цукрових буряків / Цукрові буряки, №6, 2012, с. 4-6 / Пиркін В.І., Гапоненко Г.Д., Гореленко В.І., Гізбулліна Л.Н., Москаленко В.П., Кирковська О.П.
9. Патент на корисну модель № 75502 «Спосіб біоадаптивної технології вирощування цукрових буряків» 10.12.2012 / Роїк М.В., Курило В.Л., Пиркін В.І., Цвей Я.П., Саблук В.Т., Макух Я.П., Іваніна В.В., Сінченко В.М.
10. Визначення економічної ефективності технологій, нової техніки, винаходів та завершених наукових розробок в рослинництві (методичні рекомендації) – К.: ІБКіЦБ НААН. Нілан ЛТД. 2013. – 90 с. / Роїк М.В., Курило В.Л., Сінченко В.М., Присяжнюк О.І.
11. Управління процесами біоадаптивної технології виробництва цукрових буряків / Цукрові буряки, 2013, №3, с. 5-14 / Сінченко В.М., Пиркін В.І.
12. Управління технологічними процесами виробництва цукрових буряків за біоадаптивною технологією (рекомендації) – К.: ІБКіЦБ. ТОВ «Нілан ЛТД». – 2013. – 52 с. / Роїк М.В., Курило В.Л., Сінченко В.М., Пиркін В.І.
13. Вимоги біоадаптивної технології виробництва цукрових буряків до основного обробітку ґрунту / Цукрові буряки, 2013, №4, с.5-10. / Сінченко В.М., Цвей Я.П., Пиркін В.І., Іваніна В.В., Макух Я.П., Гапоненко Г.Д., Гореленко В.І., Гізбулліна Л.Н., Москаленко В.П.