Сектор наукового забезпечення обліку кадрів та аспірантури

 

Завідуюча сектором
Філімонова Яніна Ігорівна 

Співробітники сектору:
Лосєва Аліна Ігорівна молодший науковий співробітник
Овсяннікова Ірина Петрівна    провідний фахівець

Завдання сектору:

• Сектор здійснює науково-методичне керівництво з питань наукового забезпечення обліку кадрів і аспірантури. 
• Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань. Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком i зберіганням трудових книжок та особових справ, особових карток працівників.
• Здійснює організаційне забезпечення роботи атестаційних комісій.
• Розробляє проекти річних планів підготовки наукових кадрів. Здійснює прийом до аспірантури та докторантури Інституту.
• Здійснює прикріплення здобувачів до аспірантури та докторантури.
• Організує і контролює навчання аспірантів та докторантів, затвердження тем дисертаційних робіт, складання індивідуальних планів робіт та їх виконання, проведення атестацій.
• Організує підготовку та прийом кандидатських іспитів від аспірантів та здобувачів.