Лабораторія технологій вирощування біоенергетичних культур

Телефон: 
Ел. пошта: 

 

Завідувач лабораторією
Гументик Михайло Ярославович, канд.с.-г.наук 

Cклад лабораторії:

Хіврич Олександр Борисович – с.н.с., к.с.-г.н.,
Е-mail: sashahob@ukr.net 
тел. моб. (068) 373-54-88

Дослідження, розробка та удосконалення технологічних процесів вирощування сільськогосподарських та «біоенергетичних» культур, що використовуються для виробництва біопалива (буряки цукрові та кормові, сорго цукрове та зернове, ріпак, кукурудза, енергетична верба, тополя, міскантус, свічграс та ін.). Розробка технологічних карт з їх вирощування. Практична реалізація. Надання консультацій, науковий супровід, інше.

Квак Володимир Михайлович – с.н.с., к.с.-г.н.,
Е-mail: kvak45@gmail.com
тел. моб. (068) 729-21-72

Дослідження, розробка та удосконалення технологічних процесів вирощування міскантусу та інших «біоенергетичних» культур, що використовуються для виробництва біопалива (енергетична верба, тополя, свічграс). Розробка технологічних карт з їх вирощування. Практична реалізація. Надання консультацій, науковий супровід.

Герасименко Людмила Анатоліївна – с.н.с., к.с.-г.н.
Е-mail: bioplant_@ukr.net

Зиков Павло Юрійович – с.н.с.
моб.тел. (067) 329-65-87

Розробка робочих органів та технічних засобів з вирощування цукрових буряків та біоенергетичних культур для виробництва біопалива. Науковий супровід, надання консультацій.

 

 

Цвігун Галина Василівна – н.с.

Морозова Євгенія Володимирівна – м.н.с.
Е-mail: evzova@gmail.com

Мельничук Ганна Анатоліївна – м.н.с.

 

Дмитрієв Володимир Васильович – провідний фахівець
Е-mail: ferron0@yandex.ru

 

 

 

Ганженко Наталія Миколаївна – головний фахівець

 

Гументик Ольга Володимирівна – фахівець

 

 

 

 

Основні публікації:  
1. Гументик М.Я. Ефективність використання цукроносних культур для виробництва біопалива в Україні //Зб. Матеріалів VII Міжнародної конференції АР Крим. – Київ, 2006. – С. 260 – 261.
2.  Гументик М.Я. Ефективність використання цукроносних культур для виробництва біопалива в Україні. Матеріали VII міжнародної конференції. Крим, 2006. – С. 260-261.
3.  Гументик М.Я. Альтернативні види палива. //Міське господарство. 2007 – – № 3. – С. 9-11.
4. Гументик М.Я. Боднар В.С. Цукроносні культури як сировина для виробництва етанолу. //Агроном– 2007. – № 3(17) – С. 110-112.
5. Гументик М.Я. Боднар В.С. Цукроносні культури як сировина для виробництва етанолу. // Цукрові буряки. – 2007. –№ 6 – С.11-12.
6.  Гументик М. Я. Ефективність виробництва біоетанолу на основі альтернативних енергетичних культур. //Теорія практика ринків. Ринок біопалива – 2007. –№1. –С.101-102.
7.  Гументик М.Я. Енергетичні культури для виробництва біопалива /Комунальное хозяйство. –2008. – № 4. – С.15-16.
8.   Роїк М.В., Курило В.Л., Гументик М.Я. Вирощування фітоенергетичних культур в Україні для виробництва біопалива. //П”ята міжнародна конференція “Енергія з біомаси”. м. Київ, 22-23.09.2009 р.
9.   Роїк М.В., Курило В.Л., Гументик М.Я. Перспективні культури для виробництва біопалива в Україні. //Міжнародна промислова конференція “Біопаливо. Україна – 2009” м. Київ, 21-23.10. 2009 р.
10. Присяжнюк О.І. Аспекти використання біоетанолу як альтернативного джерела енергії / О.І. Присяжнюк, І.Л. Шевченко // Цукрові буряки, №69 2009 – С.14-16.
11. Гументик М.Я. Вирощування сировини для виробництва біопалива в Україні.//Міжнародна науково-практична конференція “Біомаса та енергія” Ресурси-технології переробки-біопалива. м. Орлеан, Франція.29-31.10.2009 р.
12. Курило В.Л, Гументик М.Я., Квак В.М., Міскантус-перспективна культура для виробництва біопалива // Агробіологія – №4 (80). –2010. – С. 62-66.
13. Роїк М.В. Курило В.Л, Гументик М.Я., Квак В.М., Біоенергетичні культури для виробництва біопалива [Електронний ресурс] /М.Роїк, В.Курило, М.Гументик, В.Квак // Збірник наукових праць вісник Полтавської державної аграрної академії – 2010. – №7(26) – Режимдоступу: http://www.twirpx.com/file/481372/
14. Гументик М.Я. Перспективи вирощування багаторічних злакових культур для виробництва біопалива.//Цукрові буряки. – 2010. – № 4. – С. 21-22.
15. Роїк М.В., Курило В.Л., Гументик М.Я., Ганженко О.М. Роль і місце фітоенергетики в паливно-енергетичному комплексі України //Цукрові буряки. – 2011. – №1. – С. 6-7.
16. Роїк М. Ефективність вирощування високопродуктивних енергетичних культур [Електронний ресурс] / М.Роїк, В.Курило, М.Гументик, О.Ганженко, В.Квак // Збірник наукових праць вісник Львівського національного аграрного університету –2011. – №15(2)
Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vldau/Agr/2011_15_2/files.
17. Курило В.Л. Перспективи розвитку фітоенергетики в Україні / В.Л. Курило, М.Я. Гументик, О.М. Ганженко //Збірник наукових статей «Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні» – Львів, 2011. С. 87-89.