Здобутками інституту цікавиться Казахстан

Інститут в усі часи співпрацював з науково-дослідними установами Республіки Казахстан. За радянської доби ця співпраця була дуже активною. Гібридами Ялтушківської селекції в Казахстані засівали до 60 тис. га щороку. Потім відбувся занепад галузі буряківництва, проте в останні роки інтерес значно зріс завдяки політиці уряду.

Пілотний участок на Ялтушківській ДСС ІБКіЦБ Міжнародного проекту SEEMLA програми Горизонт 2020

За проектом «Стале вирощування біомаси на маргінальних землях в Європі» (SEEMLA № гранту 691874) програми Горизонт 2020 на Ялтушківській ДСС ІБКіЦБ було закладено пілотний участок біоенергетичних рослин.

Конференція: "Шляхи удосконалення систем захисту посівів від бур’янів в інтенсивному землеробстві"

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас до участі в роботі
науково-теоретичної конференції
«ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ПОСІВІВ ВІД БУР’ЯНІВ В ІНТЕНСИВНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ»,

ВІТАННЯ!

Вітаємо!

Селекціонерів інституту та його мережі з отриманням свідоцтв про державну реєстрацію сортів рослин:

Сторінки