Конференції

КОНФЕРЕНЦІЯ «БУР’ЯНИ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ БІОЛОГІЇ ТА СИСТЕМ КОНТРОЛЮВАННЯ У ПОСІВАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР»

16-17 березня 2012 р. в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України. відбудеться 8-ма науково-теоретична конференція
«БУР’ЯНИ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ БІОЛОГІЇ ТА СИСТЕМ КОНТРОЛЮВАННЯ У ПОСІВАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР»

КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР»

Совет молодых ученых Института биоэнергетических культур и сахарной свеклы НААН Украины объявляет о проведении Международной научно-практической конференции молодых ученых«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР», которая состоится 6 апреля 2012 года на базе института. 
Скачать буклет конференции (.pdf)

КОНФЕРЕНЦІЯ «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР»

Рада молодих вчених Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України оголошує проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР», яка відбудеться 6 квітня 2012 року на базі інституту.
Скачати буклет конференції (.pdf)
 

БІОЕНЕРГЕТИКА: ВИРОЩУВАННЯ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР, ВИРОБНИЦТВО ТА ВИКОРИСТАННЯ БІОПАЛИВА

25-26 жовтня 2011 р. в Інституті біоенергетичних культур і цукрових біряків НААН України відбудеться Міжнародна науково-практична конференція
«БІОЕНЕРГЕТИКА: вирощування біоенергетичних культур, виробництво та використання біопалива»
Детальніше на офіційному сайті конференції http://bioenergy.in.ua

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «БІОЕНЕРГЕТИКА: ВИРОЩУВАННЯ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР, ВИРОБНИЦТВО ТА ВИКОРИСТАННЯ БІОПАЛИВА»

25-26 жовтня 2011 року відбудеться міжнародна науково-практична конференція «БІОЕНЕРГЕТИКА: вирощування біоенергетичних культур, виробництво та використання біопалива»

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ "БЕТАІНТЕРКРОС" ЗА 2010 Р.»

В Інституті біоенергетичних культур та цукрових буряків 21 січня 2011 року відбулася міжнародна конференція з питання: «Підсумки виконання програми "БЕТАІНТЕРКРОС" за 2010 р.».
Були підведені підсумки виконання у 2010 році 16-го циклу програми "БЕТАІНТЕРКРОС". Ця програма започаткована і виконується з 1993 року як невід'ємна складова загальної селекційної програми зі створення гібридів на ЦЧС основі.

ДАНІ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ІНСТИТУТОМ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ, СИМПОЗІУМІВ, З’ЇЗДІВ, СЕМІНАРІВ ТА ІНШИХ ЗАХОДІВ, ОРГАНІЗОВАНИХ УСТАНОВОЮ У 2008-2009 Р. ТА ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 2010Р.

Дані про проведення Інститутом цукрових буряків наукових конференцій, симпозіумів, з’їздів, семінарів та інших заходів, організованих установою у 2008-2009 р. та першій половині 2010 р. розміщено на сторінках:

2010 рік
2009 рік
2008 рік

 

Сторінки