Публікації

«Енергетична верба: технологія вирощування та використання»

Вийшла з друку монографія «Енергетична верба: технологія вирощування та використання» під загальною редакцією доктора сільськогосподарських наук В.М. Сінченка. – К.: ІБКіЦБ, ФОП Корзун Д.Ю., 2015.- 338 с.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «ОЦІНКА І ДОБІР СЕЛЕКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ З АПОЗИГОТІЄЮ ТА ЦИТОПЛАЗМАТИЧНОЮ ЧОЛОВІЧОЮ СТЕРИЛЬНІСТЮ»

Вийшли з друку Методичні рекомендації «Оцінка і добір селекційних матеріалів з апозиготією та цитоплазматичною чоловічою стерильністю» [Роїк М.В., Ковальчук Н.С., Яцева О.А.]; рецензенти: кандидат біол.. наук Корнєєва М.О.; доктор с.-г.наук Гораш О.С.- К.: ДП «Укртехінформ», 2014.- 21 с.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ "СТВОРЕННЯ МАТЕРИНСЬКОГО КОМПОНЕНТА ГІБРИДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ"

Вийшли з друку Методичні рекомендації «Створення материнського компонента гібридів цукрових буряків»/[Роїк М.В., Корнєєва М.О., Присяжнюк О.І., Ненька М.М.]; рецензенти: доктор с.-г.наук Орлов С.Д., кандидат с.-г.наук Костогриз Л.А.- К.: ДП «Укртехінформ», 2014.- 16 с.

МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ У БУРЯКІВНИЦТВІ

Вийшли з друку Методики проведення досліджень у буряківництві / [М.В. Роїк, Н.Г. Гізбуллін, В.М. Сінченко, О.І. Присяжнюк та ін.]; під заг. ред. академіка НААН М. В. Роїка та член-кореспондента НААН Н. Г. Гізбулліна. - К.: ФОП Корзун Д.Ю., 2014. - 374с.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ НОРМАТИВИ ВИТРАТ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-СТАТИСТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ВИРОБНИЦТВА РОСЛИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА БІОАДАПТИВНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ (МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ)

Вийшли з друку «Організаційно-економічні нормативи витрат та інформаційно-статистичні матеріали з виробництва рослинницької продукції за біоадаптивними технологіями (методичні рекомендації)». Під науково-практичною редакцією д.с-г. н. В.М. Сінченка та к.е.н. В.І. Пиркіна. – К.: ІБКіЦБ НААН, ТОВ «Нілан-ЛТД». – 2014. – 194 с.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕНЕРГООЩАДНОГО СПОСОБУ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ МІНІМІЗАЦІЇ

Вийшли з друку РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕНЕРГООЩАДНОГО СПОСОБУ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ МІНІМІЗАЦІЇ під ред.: Цвей Я.П., док. с.-г. наук,  Сінченко В.М., док. с.-г. наук,  Київ. 26 с.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З СИСТЕМИ ВЕДЕННЯ РІЗНОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІН ЗАЛЕЖНО ВІД ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Вийшли з друку РЕКОМЕНДАЦІЇ З СИСТЕМИ ВЕДЕННЯ РІЗНОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІН ЗАЛЕЖНО ВІД ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ під ред.: Цвей Я.П., док. с.-г. наук,  Сінченко В.М., док. с.-г. наук, Київ:ФОП Корзун Д.Ю., 28 с.

Сторінки