Публікації

Методичні рекомендації «Метод прискореного створення закріплювачів стерильності та їх ЦЧС аналогів у селекції цукрових буряків»

У видавництві ВПЦ «Візаві» (м.Умань) надруковано Методичні рекомендації "МЕТОД ПРИСКОРЕНОГО СТВОРЕННЯ ЗАКРІПЛЮВАЧІВ СТЕРИЛЬНОСТІ ТА ЇХ ЦЧС АНАЛОГІВ У СЕЛЕКЦІЇ ЦУКРОВИХ  БУРЯКІВ"
(Авторський колектив  Роїк М.В., Орлов С.Д.,Корнєєва М.О., Кулік О.Г., Труш С.Г., Моргун А.В., Кучеренко С.П., Моргун В.І.,Татарчук В.М., Парфенюк О.О.)

Методичні рекомендації «Cтворення моделі гібридів цукрових буряків нового покоління»

За участю селекціонерів  Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків та Верхняцької дослідно-селекційної станції розроблено   Методичні рекомендації «СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ ГІБРИДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ»

(Авторський колектив  Роїк М.В.,  Корнєєва М.О., Дубчак О.В., П.І.Вакуленко, Андрєєва Л.С.)

Методичні рекомендації «СТВОРЕННЯ СЕЛЕКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ КОРМОВИХ БУРЯКІВ МЕТОДОМ РЕКОМБІНУВАННЯ»

В Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків розроблено   Методичні рекомендації «СТВОРЕННЯ СЕЛЕКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ КОРМОВИХ БУРЯКІВ МЕТОДОМ РЕКОМБІНУВАННЯ»
(Авторський колектив  Роїк М.В., Орлов С.Д., Корнєєва М.О., Дубчак О.В., Андрєєва Л.С.)

Методичні рекомендації «Селекційно-генетичні методи підвищення продуктивності цукрових буряків»

Вийшли друком  Методичні рекомендації СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНІ МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ
(Авторський колектив Корнєєва М.О., Ненька О.В., Ненька М.М., Мельник Я.А.,Мацук М.Б., Присяжнюк О.І., Фалатюк Л.В.)

«Енергетична верба: технологія вирощування та використання»

Вийшла з друку монографія «Енергетична верба: технологія вирощування та використання» під загальною редакцією доктора сільськогосподарських наук В.М. Сінченка. – К.: ІБКіЦБ, ФОП Корзун Д.Ю., 2015.- 338 с.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «ОЦІНКА І ДОБІР СЕЛЕКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ З АПОЗИГОТІЄЮ ТА ЦИТОПЛАЗМАТИЧНОЮ ЧОЛОВІЧОЮ СТЕРИЛЬНІСТЮ»

Вийшли з друку Методичні рекомендації «Оцінка і добір селекційних матеріалів з апозиготією та цитоплазматичною чоловічою стерильністю» [Роїк М.В., Ковальчук Н.С., Яцева О.А.]; рецензенти: кандидат біол.. наук Корнєєва М.О.; доктор с.-г.наук Гораш О.С.- К.: ДП «Укртехінформ», 2014.- 21 с.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ "СТВОРЕННЯ МАТЕРИНСЬКОГО КОМПОНЕНТА ГІБРИДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ"

Вийшли з друку Методичні рекомендації «Створення материнського компонента гібридів цукрових буряків»/[Роїк М.В., Корнєєва М.О., Присяжнюк О.І., Ненька М.М.]; рецензенти: доктор с.-г.наук Орлов С.Д., кандидат с.-г.наук Костогриз Л.А.- К.: ДП «Укртехінформ», 2014.- 16 с.

МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ У БУРЯКІВНИЦТВІ

Вийшли з друку Методики проведення досліджень у буряківництві / [М.В. Роїк, Н.Г. Гізбуллін, В.М. Сінченко, О.І. Присяжнюк та ін.]; під заг. ред. академіка НААН М. В. Роїка та член-кореспондента НААН Н. Г. Гізбулліна. - К.: ФОП Корзун Д.Ю., 2014. - 374с.

Сторінки