Завершені науково-дослідні роботи наукових досліджень із завдань програм НААН, виконані ІБКіЦБ у 2011-2013 рр.

 

Завершені науково-дослідні роботи наукових досліджень
 із завдань програм НААН, виконані ІБКіЦБ у 2011-2013 рр.

 1. Встановити наявність та дослідити особливості поширення в Україні вірусів цукрових буряків, що передаються з ґрунтом.
 2. Теоретичне обґрунтування стійкості вихідного селекційного матеріалу до збудників гнилей коренеплодів цукрових буряків з урахуванням екологічної пластичності.
 3. Розробити способи акумуляції та стабілізації елементів апозіготії у цукрових буряків.
 4. Вивчити механізми регуляції генеративного розвитку, детермінації, реверсії статі у цукрових буряків в умовах in vitro, вдосконалити методи отримання мініатюрних насінників та насіння з заданими фізіолого-біохімічними характеристиками та програмованим напрямом метаболізму.
 5. Виявити нові генетичні джерела ознак продуктивності кормових буряків та використати їх при створенні гібридів на ЦЧС основі.
 6. Створити гібриди кормових буряків на ЦЧС основі з використанням нових джерел генетичних ознак.
 7. Створити нові високопродуктивні гібриди цукрових буряків, стійкі до комплексу біотичних та абіотичних факторів.
 8. Розробити теоретичні основи адаптивної технології вирощування насіння гібридів цукрових і кормових буряків висадковим і безвисадковим способами в умовах краплинного зрошення.
 9. Вивчити мінливість ознаки життєздатності насіння гібридів цукрових буряків, її генетичну структуру та розробити шляхи селекційного покращання, що забезпечить життєздатність 95-100 %.
 10. Розробити спосіб підготування насіння з метою оптимізації середовища навколо зародка, підвищення його лабораторної і польової схожості, що забезпечувало б прискорений ріст і розвиток молодих рослин.
 11. Біоекологічне обґрунтування заходів з об-меження розвитку хвороб цукрових буряків за зміни фіто-санітарного стану ґрунтів та паразитичних властивостей мікобіоти.
 12. Розробити елементи біоадаптивної технології виробництва цукрових буряків.
 13. Удосконалити елементи технології вирощування стевії та визначити оптимальні умови зберігання кореневищ.
 14. Розробити елементи біоадаптивної технології вирощування цукрових буряків, що забезпечать попередження масового розмноження фітофагів.
 15. Розробити способи моніторингу резистентних до дії гербіцидів видів бур’янів і їх контролювання.
 16. Встановити зміни забур’яненості зерно-бурякових сівозмін залежно від застосування агротехнічних і хімічних способів контролювання бур’янів.
 17. Розробити технології вирощування трансгенних культур, їх біологічну безпеку.
 18. Створити нові композиції добрив та встановити біологічно оптимальні строки для позакореневого підживлення цукрових буряків.
 19. Оптимізувати систему живлення цукрових буряків та інших сільськогосподарських культур при вирощуванні їх за біоадаптивними технологіями у зерно-бурякових сівозмінах.
 20. Розробити системи раціонального застосування добрив під цукрові буряки для зони центрального Лісостепу України.
 21. Розробити високопродуктивні економічно вигідні, енергетично збалансовані різноротаційні сівозміни для умов Лісостепу України.
 22. Розробити теоретичні основи енергоощадного обробітку ґрунту під цукрові буряки з елементами мінімізації.
 23. Розробити моделі зерно-бурякових сівозмін із застосуванням елементів біологізації землеробства.
 24. Інноваційно-інвестиційна стратегія та методичні підходи щодо бізнес-проектування в галузі бурякового виробництва.
 25. Удосконалити існуючі методи селекції та створити нові вихідні селекційні матеріали цукрових буряків для виробництва біоетанолу.
 26. Розробити теоретичні основи високопродуктивного вирощування цукрових буряків для виробництва біоетанолу.
 27. Розробити біоадаптивну технологію вирощування кормових буряків для виробництва біопалива.
 28. Управління процесом формування якості біосировини для виробництва біоетанолу системою удобрен¬ня цукроносних культур.
 29. Розробити наукові основи інтегрованого управління фітосанітарним станом агрофітоценозів цукрового сорго для виробництва біоетанолу.
 30. Розробити агробіологічні аспекти захисту посівів цукрового сорго від бур’янів, що погіршують технологічні якості сировини для виробництва біопалива.
 31. Розробити способи захисту від бур’янів посівів нових видів енергетичних рослин на початкових фазах їх розвитку.
 32. Техніко-економічне і екологічне обґрунтування доцільності використання побічної продукції зернових культур для виробництва біопалива в різних ґрунтово-кліматичних зонах України.
Українська