Аудиторська перевірка господарств мережі ІБКіЦБ триває

На виконання розпорядження Національної академії аграрних наук України в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків наказом директора Інституту Роїка М.В. було створено комісію для проведення аудиторських перевірок дослідно-селекційних станцій і дослідних господарств мережі ІБКіЦБ.  При проведенні аудиторської перевірки комісією вивчаються не тільки питання обліку, а й питання господарсько-фінансової діяльністі підприємств. В період проведення аудиту членами комісії  надаються пропозиції по усуненню недоліків і покращенню окремих питань господарсько-фінансової діяльності, а також окремі питання відображаються в акті, який складається по завершенню проведення аудиту. Станом на 06 квітня 2021 року проведено аудит Білоцерківської ДСС, Іванівської ДСС,  ДП ДГ «Шевченкіське». В даний  час завершується аудит ДП ДГ «Саливонківське».