Монографія: Взаємовідносини між фітонематодами та іншими патогенними організмами

Вийшла друком монографія: Калатур К. А., Борзих О. І., Сігарьова Д. Д., Янсе Л. А. Взаємовідносини між фітонематодами та іншими патогенними організмами: монографія. Київ: ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2020. 32 с. іл.: 192 с.

У монографії узагальнено результати досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених з вивчення взаємовідносин фітонематод з іншими патогенними організмами, насамперед із збудниками грибних, вірусних і бактеріальних хвороб, а також висвітлено питання складних механізмів їхньої взаємодії за сумісного ураження рослин. Наведено дослідження взаємовідносин між нематодами іншої екологічної групи, а саме мікогельмінтами, із фітопатогенними та мікоризоутворювальними видами грибів. Розглянуто взаємозв’язки фітонематод із хижими грибами та грибами-паразитами. Проаналізовано можливість їхнього використання у біологічному захисті рослин проти нематодозів. Окремий розділ монографії присвячено аналізу й узагальненню результатів дослідження взаємовідносин фітонематод родин Heteroderidae та Meloidogynidae з різними видами бур’янів.

Монографія буде корисною та цікавою не тільки нематологам, а й іншим спеціалістам із захисту рослин і суміжних дисциплін.