Можливості для біоенергетичних проектів

18 листопада 2019 року відбулось офіційне відкриття програми ЄБРР та GEF «Україна: Сталі інновації у ланцюжку створення вартості в біоенергетиці»

Європейський банк Реконструкції та Розвитку активно підтримує політичні рішення та впроваджує інвестиції, орієнтовані на відновлювані джерела енергії, енергоефективність та впровадження технологій, що сприяють пом’якшенню змін клімату у всіх країнах діяльності. Ця діяльність є результатом переходу банку до принципів Зеленої Економіки. В рамках продовження реалізації принципів Зеленої Економіки, ЄБРР сумісно з Глобальним Екологічним Фондом (GEF) запускають в Україні Програму «Україна: Сталі інновації у ланцюжку створення вартості в біоенергетиці».
Термін виконання Програми 4 роки. Фінансування від Глобального Екологічного фонду.
Ціль програми: Підтримка України на шляху збільшення частки відновлюваної енергії в загальному обсязі виробництва  енергії.
Мета програми: Програма сприятиме інвестиціям в інноваційні біоенергетичні технології та практики, пов'язані з використанням сільськогосподарських залишків та відходів, шляхом сприяння та розвитку сталих біоенергетичних ланцюжків доданої вартості. Діяльність таких ланцюжків призводить до значного скорочення викидів парникових газів та сприяє досягненню цілей України щодо збільшення частки відновлюваних джерел енергії в загальному обсязі виробництва енергії.

Зацікавлені сторони:
- Сільськогосподарські компанії
- Сільськогосподарські асоціації
- Представники законодавчої та виконавчої влади
- Громадські організації в енергетиці, аграрному та екологічному секторах
- Науково-дослідні інститути/університети, які працюють над питаннями сталого розвитку, відновлюваної енергетики та сільськогосподарських питань.

Очікувані результати:

 - Існування сприятливого законодавчого середовища для розвитку біоенергетичних інновацій та впровадження новітніх технологій;
-  Наявні технічні ресурси та потужності для підтримки розвитку ланцюжку створення вартості в біоенергетиці;
- Збільшення інвестицій в інноваційні кліматичні технології у ланцюжку створення вартості в біоенергетиці;
- Підвищена поінформованість та знання щодо сталих біоенергетичних технологій та ланцюжків створення вартості, що призводить до тиражування та масштабування по всій Україні.

За новинами Програми «Україна: Сталі інновації у ланцюжку створення вартості в біоенергетиці» слідкуйте на сайті: https://saf.org.ua