Осінній зорецвіт

 

Осінній зорецвіт

 • Занесений до Державного реєстру сортів України у 2015 р.
 • Автори: Роїк М.В., Курило В.Л., Гументик М.Я., Гонтаренко С.М., Ганженко О.М., Квак В.М.
 • Тип сорту – триплоїд. 
 • Урожайність сирої біомаси – 26 т/га.
 • Вихід сухої речовини  – 20 т/га.
 • Рослини висотою понад 250 см, загальна кущистість сильна, час початку вегетації квітень. 
 • Термін використання плантації - 20-25 років.
 • Періодичність збирання сировини – щорічно, з другого року вегетації.
 • Вихід енергії  -  360 ГДж/га.
 • Енергетичні витрати на виробництво в рік  – 20 ГДж/га.
 • Теплоємність пального  – 18 МДж/кг.
 • Зольність пального - 0,5-1,5 %. 

                                    <<< на біоенергетичні культури

                                                          Послуги з біоенергетики

 

 

 

 

 

Українська