Лабораторія досліджень з економіки, маркетингу та планування

Телефон: 
Ел. пошта: 

Керівник лабораторії – Бондар Володимир Сергійович – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник – понад 200 наукових праць з економіки буряківництва, ряд публіцистичних матеріалів в газеті «Дзеркало тижня» та ін., підготовив 10 кандидатів наук. Основною тематикою досліджень є розробка наукових основ функціонування ринку продукції цукробурякового підкомплексу АПК, проблеми диверсифікації цукробурякового виробництва, розробка проектів державних програм розвитку галузі, бізнес-проектів та ін. 

Наукові співробітники лабораторії:
 

Провідний науковий співробітник – Фурса Анатолій Васильович – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник. Автор 105 наукових праць та винаходу. Веде дослідження ринку цукрових буряків, цукру, цінового механізму цукробурякової галузі та біоенергетичних культур – тел. 275-47-11.
Крицун Наталія Валеріївна, кандидат наук

Гореленко Валентина Іванівна –  старший науковий співробітник. 
 

В лабораторію входить Сектор наукових досліджень з питань інтелектуальної власності

 

Напрямки наукової діяльності лабораторії:

- розробка організаційно-економічних і нормативно правових заходів щодо розвитку цукробурякового підкомплексу АПК України на перспективу;
- маркетингові дослідження цукрового ринку та удосконалення державних важелів його регулювання;
- удосконалення цінового механізму цукробурякового виробництва – розрахунки собівартості і закупівельних цін на цукрові буряки і бурякове насіння, оптово-відпускних цін на цукор та насіння для посіву;
- розробка технологічних карт вирощування фабричних цукрових буряків та насіння;
- складання бізнес-проектів вирощування високих урожаїв цукрових буряків на різних за розмірами площах посіву (50…1000 га);
- консультації з питань економіки, організації та маркетингу цукробурякового виробництва;
- підготовка аналітичних матеріалів з питань розвитку буряківництва, а також загальноекономічних проблем села – земельних відносин, кооперації та агропромислової інтеграції;
- пропаганда економічних знань, навчання кадрів;
- участь у розробці законопроектів та державних програм, що регулюють процеси у цукробуряковому підкомплексі АПК України.

 

 Публікації:

1. Бондар В.С. Особливості складання бізнес-проекту виробництва цукрових буряків / В.С. Бондар, А.В. Фурса // Економіка АПК. – 2007. - № 6. – С. 35-41.
2. Бондар В.С. Іноземні гібриди цукрових буряків: «За і проти» / В.С. Бондар // Вісник цукровиків України. - 2009. - № 12, 13. - С. 24-26, 17-21.
3. Бондар В.С. Позитивні зрушення у розвитку вітчизняного буряківництва / В.С. Бондар // Цукрові буряки. - 2010. - № 4. – С. 4-5.
4. Бондар В.С. Основні чинники, що впливають на ціни внутрішнього ринку цукру в Україні / В.С. Бондар // Пропозиція. - 2010. -  № 6. - С. 26-28.
5. Про прибутковість вирощування цукрових буряків // «Агробізнес сьогодні». № 4., К., 2011. – С. 38-39.
6. Бондар В.С. Цукрові буряки, як відновлювальне джерело біоенергетики / В.С. Бондар // Біоенергетика. - 2013. -  № 1. - С. 17-21.
7. Бондар В.С. Основні тенденції світового ринку цукру / В.С. Бондар // Цукрові буряки. - 2013. - № 5. – С. 4-5.
8. Проект Комплексної державної програми розвитку бурякоцукрового під комплексу АПК України на основі поєднання (диверсифікації) виробництва цукру, біоетанолу та біогазу на період до 2020 року / В.С. Бондар, А.В. Фурса, О.М. Шутенко // Передано в НААН України.
9. Бондар В.С. Цукробуряковий підкомплекс України: напрями стабілізації та індикатори розвитку до 2020 року / В.С. Бондар, А.В. Фурса // Економіка АПК. - 2014. - № 1. – С. 20-29
10. Фурса А.В. До питання визначальних факторів впливу на якість та ефективність виробництва цукробурякової продукції / А.В. Фурса // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія “Економіка, аграрний менеджмент, бізнес” / редкол.: Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін. - К.: ВЦ НУБіП України, 2012. – Вип. 177, ч. 1. - С. 197-203.
11. Фурса А.В. Ринок цукробурякового виробництва в Україні / А.В. Фурса // Економіка АПК. - 2012. - № 6. – С. 36-43.
12. Фурса А.В. Насінництво цукрових буряків у період ринкових трансформацій / А.В. Фурса // Економіка АПК. - 2012. - № 9. – С. 94-102.
13. Фурса А.В. Функціонування об’єднань виробників цукрових буряків та цукру / А.В. Фурса // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / За ред. М.І. Бахмата. - Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-сервіс», 2012. – Вип. 20, т. 2. - С. 298-301.

 

Консалтингові послуги:

Обчислення собівартості і реалізаційних цін на цукрові буряки та насіння, складання технологічних карт; розробка бізнес-проектів на виробництво цукрових буряків і насіння; розрахунки економічної ефективності наукових розробок, аналітичні огляди ринків цукру, довідковий матеріал з розвитку галузі буряківництва в Україні.