Лабораторія математичного моделювання та інформаційних технологій

Телефон: 
Ел. пошта: 

 

Завідувач відділу
Присяжнюк Олег Іванович, к.с.-г. н. с.н.с 

 

Створення баз даних і проведення первинної та статистичної обробки наукових досліджень, Cпеціальний аналіз екологічного сортовипробування з автоматичною багатокритеріальною оцінкою кращих сортів, планування наукових досліджень, створення і використання АРМів наукового співробітника та агронома-технолога для розрахунків норм добрив на запланований урожай з урахуванням екологічних умов та місця культури в сівозміні, інтерпретація матеріалів наукових конференцій та публікацій, презентацій. 

Впровадження в роботу науковців сучасних інформаційних технології.

Системний та комп‘ютерний аналіз складних явищ у селекції і рослинництві. Побудова математичних моделей, розрахунок взаємозв‘язків між різними ознаками та властивостями рослин та факторами дослідів. Статистичний аналіз результатів експерименту, планування структури методики досліджень, оцінка комбінаційної здатності компонентів ЧС гібридів, оцінка спадковості та ін.; прогнозування явищ, оптимізація елементів технології; створення баз даних результатів технологічних та селекційних дослідів і прикладних програм для їх аналізу.