Відділ досліджень інноваційного потенціалу та трансферу технологій

Телефон: 
Ел. пошта: 

 

Завідуюча відділом
Хуторянська Тетяна Валеріївна, кандидат наук

 

 

Співробітники відділу:

Гапоненко Геннадій Димитрович, старший науковий співробітник, тел.275-53-44, (050) 3851022
Астапова Вікторія Олександрівна, головний фахівець
Ганженко Наталія Миколаївна, головний фахівець
Кирковська Ольга Павлівна, головний фахівець
Рижак Ніна Пилипівна, головний фахівець
Саганов Микола Іванович, головний фахівець, тел.275-53-44,  (098) 4767528
Сташенко Петро Павлович, головний фахівець, тел.275-53-44, (068) 4309441
Подолін Ігор Вячеславович, провідний фахівець, тел.275-53-44,  (067) 9595977
Сухоручкін Іван Іванович, головний фахівець, (098) 4305915

Основні напрями наукової та науково-практичної діяльності лабораторії трансферу інновацій – отримання і захист прав на об`єкти інтелектуальної власності, створені в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків (ІБКіЦБ), впровадження отриманих об`єктів інтелектуальної власності в державних дослідних господарствах мережі НААН інших агропромислових формуваннях.

Лабораторія трансферу інновацій проводить роботи з впровадження завершених наукових розробок Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків з питань вирощування базового насіння цукрових буряків, насіння зернових і зернобобових культур вищих репродукцій, технологій вирощування основних в т.ч. біоенергетичних сільськогосподарських культур.

Лабораторія трансферу інновацій також координує свою діяльність з відповідними підрозділами Національної академії аграрних наук України, відділами та лабораторіями, дослідними господарствами та дослідно-селекційними станціями Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків.

Лабораторія трансферу інновацій уповноважена та має право отримувати наукову, статистичну та іншу інформацію від дослідних станцій і дослідних господарств мережі Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків з метою підготовки програм та виконання своїх функцій, укладає договори на освоєння наукових розробок у базових формуваннях.

Деякі з найважливіших публікацій співробітників лабораторії:

1. Інтенсивна технологія виробництва цукрових буряків (рекомендації). Київ. – 2006.
2. Рекомендації з визначення собівартості цукрових буряків. Київ. – 2009.
3. Технологія вирощування насіння цукрових буряків пересадочним методом (методичні рекомендації). Київ. – 2010.
4. Високоефективна технологія виробництва цукрових буряків (книга). К. ІЦБ НААН України, Глобус Прес, – 2010. с.166.
5. Технологія вирощування насіння кормових буряків безвисадковим способом (методичні рекомендації). Київ. – 2010.
6. Патент на корисну модель №59211 «Спосіб вирощування насіння цукрових буряків». Зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.05.2011.
7. Тимошенко С.М. Штирійський проект в Україні // Журнал «Пропозиція» №3, 2011.
8. Тимошенко С.М. Проблеми використання пестицидів в ПрАТ ПЗ «Агрорегіон», 9. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми реєстрації та використання пестицидів в Україні», НУБІП України, 25.10. 2012.
10. Кінах В.А., Гапоненко Г.Д., Сташенко П.П., Саганов М.І. Науково-виробнича база інституту (люди, події, факти) // Збірник наукових праць. Випуск 13. – Київ. – 2012.  с. 31.
11. Управління технологічними процесами виробництва цукрових буряків за біоадаптивною технологією (рекомендації). Вінниця. – 2013.
12. Визначення економічної ефективності технологій, нової техніки,винаходів та завершених наукових розробок в рослинництві (методичні рекомендації). Київ. – 2013.
13. Пиркін В.І., Іваніна В.В., Макух Я.П., Гапоненко Г.Д., Гореленко В.І., Гізбулліна Л.Н., Москаленко В.П. Вимоги біоадаптивної технології виробництва цукрових буряків до основного обробітку грунту. //Цукрові буряки, №4,2013.-С.5-10

Господарства мережі Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків пропонують високопродуктивне насіння ярих сільськогосподарських культур:
Прайс на насіння ярих зернових, зернобобових, круп"яних, технічних, кормових культур та трав 

Ціни та умови реалізації насіння договорні.

Просимо телефонувати по вказаним номерам напряму в господарства або в Інститут  044-275-53-44, та писати на електронну адресу vyrobn.isb@ukr.net