Відділ генетики і цитології

Ел. пошта: 

Зав. відділом доктор с-х наук, академік НААН України, директор ІБКіЦБ Роїк М.В.
Область наукових інтересів:
селекція і генетика рослин, біотехнологія, біоенергетика

Відділ складається з таких підрозділів:

Основні завдання відділу:
1. Відділ, як науковий підрозділ Інституту, проводить дослідження згідно науково-технічних програм «Цукрові буряки» та «Біоенергетичні культури» і робочих планів, які передбачають польові, лабораторні, вегетаційні досліди, аналітичні, фізіолого-біохімічні, генетичні і цитологічні дослідження.
2. Працівники відділу за завданням науково-технічних програм створюють новий вихідний матеріал для гібридної селекції цукрових буряків, тетраплоїдні компоненти триплоїдних гібридів на основі кращих вітчизняних високо цукристих ліній, вводять в селекційний процес стерильні цитоплазми отримані методом міжвидової гібридизації і генетичного тестування маркерних ознак.
3. Лабораторією та секторами розробляються та впроваджуються в селекційний процес нові способи стабілізації рівня геному для одержання високої якості насіння триплоїдних гібридів. З впровадженням цитофотометричних методів і комп’ютерного забезпечення аналізатора плоїдності «Раrtес».
4. Співробітники відділу активно працюють над дослідженням системи розмноження цукрових буряків з використанням цитогенетичних і ембріологічних методик. Розробляють нові селекційні програми для здешевлення виробництва гібридного насіння на ЦЧС основі з використанням апозиготії.
5. Працівники відділу мають здійснювати постійне вдосконалення методики проведення досліджень із клонального розмноження селекційних матеріалів, гаплоіндукції і поліплоїдизації. Цитологічні та цитометричні визначення досліджуваного матеріалу.
6. Своєчасно узагальнювати одержані результати досліджень і організовувати перевірку їх ефективності і впровадження в умовах систем господарств Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН.
7. Проводити уточнення стандартів і технічних умов на якість отриманого матеріалу.
8. Вивчати і узагальнювати зарубіжний досвід в області гаплоіндукції і поліплоїдизації біоенергетичних культур і цукрових буряків в культурі in vitro.
9. Розробляти рекомендації для наукових установ і селекційних станцій по культивуванню та створенню нових селекційних зразків біоенергетичних культур і цукрових буряків.
10. Впроваджувати у виробництво на селекційних станціях Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН нові гомозиготні лінії цукрових буряків і поліплоїдні форми міскантусу отриманих методами біотехнології.
11. Надання послуг іншим організаціям (підприємствам, установам) та фізичним особам на договірних умовах у розмноженні та оздоровлені селекційних матеріалів різних культур.
12. Приймає участь у розробці ДСТУ.