Відділ селекції цукрових буряків

 

Завідувач відділу 
Кулік Олександр Георгійович 

 

Структура відділу:

- лабораторія селекції стерильних форм цукрових буряків
лабораторія гетерозисної селекції
лабораторія адаптивної селекції цукрових буряків
лабораторія селекції рекомбінантних форм цукрових буряків

Співробітники відділу:

Корнєєва Мирослава Олександрівна, кандидат біологічних наук, доктор філософії в області генетики, провідний науковий співробітник
Характеристика наукових досліджень Корнєєвої М.О. 

Чернуський Вадим Вікторович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Васільєва Наталія Олександрівна, старший науковий співробітник, Е-mailn_vasilyeva@ukr.net
Свідельська Надія Миколаївна, науковий співробітник
Характеристика наукових досліджень:

Хмелюк Тетяна Михайлівна, фахівець