Відділ селекції та насінництва зернових і зернобобових культур та багаторічних трав

Ел. пошта: 

Завідувач відділом: 

Орлов Станіслав Дмитрович, доктор сільськогосподарських культур, старший науковий співробітник
e-mail: orlov.stanislav48@gmail.com
 

Бровко Сергій Миколайович, Е-mail: brovkosergij@gmail.com
 

Склад відділу:

Лабораторія селекції пшениці м"якої озимої та горошку посівного (ярого)
Лабораторія селекції та насінництва зернобобових та зернових культур
Лабораторія селекції та насінництва зернових культур у зоні Східного Лісостепу України
Лабораторія селекції, насінництва зернових, круп'яних культур та багаторічних трав у зоні Східного Лісостепу України
 

Напрями наукової діяльності відділу

- Створення нового вихідного матеріалу біоенергетичних культур (Miscanthus, Sálix, Sorghum, Panicum virgatum L.) шляхом сучасних методів селекції. Встановлення особливостей успадкування морфологічних і фізіологічних ознак у біоенергетичних рослин. Одержання високопродуктивних сортів і гібридів, стійких до комплексу біотичних і абіотичних факторів.
- Поповнення базових, ознакових і спеціальних колекцій завдяки інтродукції та акліматизації біоенергетичних культур з різних географічних зон. Співробітництво з Національним центром генетичних ресурсів рослин України.
- Комплексне вивчення за господарсько-цінними ознаками селекційних зразків цукрових, кормових і диких видів буряків з наступним їх введенням до базової, ознакової та спеціальної колекцій.
- Створення нового вихідного матеріалу кормових буряків, який характеризується цінними морфологічними та технологічними показниками, резистентністю до основних хвороб. Встановлення особливостей успадкування форми і забарвлення коренеплодів, основних показників їх технологічної якості у гібридних рослин порівняно з батьківськими формами. Встановлення впливу гібридизації контрастних батьківських форм на якість гібридного насіння.
- Проводиться збір інформації, паспортизація, створення баз даних, збереження селекційних зразків у життєздатному стані та генетичній незмінності.
 

Основні розробки за останні роки

1. Насіння кормових буряків заготовлюване. Технічні умови [Текст]: ДСТУ 4567:2006. – Вид. офіц. – Вперше; введ. 2007-07-01. – К.: Держсоживстандарт України, 2007. – 6 с. – (Національний стандарт України).

2. Насіння кормових буряків. Посівні якості. Технічні умови [Текст]: ДСТУ 4605:2006. – Вид. офіц. – На зміну ДСТУ 2240-93 у частині насіння кормових буряків; введ. 2007-07-01. – К.: Держсоживстандарт України, 2007. – 6 с. – (Національний стандарт України).

3. Буряки кормові. Посівні якості базисного та елітного насіння. Технічні умови [Текст]: ДСТУ 4972:2008. – Вид. офіц. – Вперше; введ. 2008-07-01. – К.: Держсоживстандарт України, 2008. – 6 с. – (Національний стандарт України).

4. Буряки кормові. Процеси ведення насінництва [Текст]: ДСТУ 7139:2009. – Вид. офіц. – Вперше; введ. 2012-01-01. – К.: Держсоживстандарт України, 2011. – 5 с. – (Національний стандарт України).

Публікації

1. Орлов С. Д. Кореляційний взаємозв’язок між масою коренеплоду і цукристістю залежно від генотипу цукрових буряків / С. Д. Орлов // Цукрові буряки. – 2007. – № 2. – С. 6–7.
2. Орлов С. Д. Вихідні матеріали кормових буряків різного рівня геному, їх використання у селекції на гетерозис / С. Д. Орлов // Селекція, насінництво, насіннєзнавство, біотехнологія, агрохімія, захист рослин, механізація, економіка, патентознавство буряків: [зб. наук. праць]. – К., 2008. – Вип. 10. – С. 118–123.
3. Орлов С. Д. Прояв системи самонесумісності та самосумісності у вихідних матеріалів кормових буряків / С. Д. Орлов // Присвячується 50-річчю виведення і впровадження у виробництво сортів цукрових буряків з однонасінними плодами: [зб. наук. праць]. – К., 2010. – Вип. 11. – С. 236–241.
4. Орлов С. Д. Особливості прояву господарсько-цінних ознак кормових буряків у різних еколого-кліматичних зонах України / С. Д. Орлов, М. В. Мілієнко // Цукрові буряки. – 2010. – №6. – С. 6–7.
5. Орлов С.Д. Комбінаційна здатність у селекції кормових буряків /С.Д. Орлов, Л.А. Костогриз, С.М. Бровко, М.В. Мілієнко // Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур: [зб. наук. праць]. – К., 2012. – Вип. 15. – С. 264-267.
6. Костогриз Л. А. Успадковування забарвлення коренеплодів у гібридних рослин буряків / Л. А. Костогриз // Цукрові буряки. – 2010. – № 4. – С. 6–7.
7. Костогриз Л. А. Успадковування форми коренеплодів у гібридних рослин буряків / Л. А. Костогриз // Цукрові буряки. – 2010. – № 5. – С. 5–6.
8. Костогрыз Л. А. Наследование биометрических признаков у гибридных растений свеклы / Л. А. Костогрыз // Сахарная свекла. – 2011. – № 9. – С. 13–15.
9. Костогриз Л. А. Вплив гібридизації на продуктивність потомств у рослин буряків / Л. А. Костогриз // Цукрові буряки. – 2012. – № 1. – С. 12–13.
10. Бровко С. М. Успадкування ознаки стійкості до глюфосинату амонію при створенні пилкостерильних материнських компонентів ЦЧС гібридів цукрових буряків. // Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур: [зб. наук. праць]. – К., 2012. – Вип. 15. – С. 264-267.
 

Послуги, що надаються

      Надання консультативних послуг у сфері селекції та насінництва біоенергетичних, зернових, зернобобових культур і кормових буряків. Здійснення наукового супроводу ведення насінництва сортів-популяцій та гібридів кормових буряків.
 

Послуги надаються на договірній основі
 

Звертатись за адресою: 03141, Київ-141, вул. Клінічна, 25, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН,
Відділ селекції та насінництва зернових і зернобобових культур.