Структура

СТРУКТУРА
Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН
на 2019 рік

1.     Адміністративне управління
2.     Сектор бухгалтерського обліку та звітності
3.    
Сектор наукового забезпечення обліку кадрів
​4.     
Відділ досліджень інноваційного потенціалу та трансферу технологій
5.    Науково-організаційний відділ та аспірантури
6.   
 Відділ технологій вирощування біоенергетичних культур 
       6.1.    Лабораторія досліджень технологій вирощування  і переробляння багаторічних та однорічних біоенергетичних культур 
       6
.2.    Лабораторія технологій вирощування біоенергетичних культур на малопродуктивних землях
      6
.3.    Лабораторія технологій вирощування біоенергетичних культур, агроекомоніторингу, проблем землеробства та агрохімічних досліджень  у зоні Центрального Лісостепу України
7.    Відділ селекції та насінництва зернових і зернобобових культур та багаторічних трав
       7.1.    Лабораторія селекції пшениці м"якої озимої та горошку посівного (ярого)
       7.2    Лабораторія селекції та насінництва  зернобобових і 
зернових культур
       7.3.   Лабораторія селекції та насінництва зернових  культур у зоні Східного Лісостепу України
   7.4.   Лабораторія селекції, насінництва зернових, круп’яних культур та багаторічних трав у зоні Східного Лісостепу України
8.     Лабораторія насіннєзнавства та насінництва буряків і біоенергетичних культур
9.    Лабораторія молекулярно-генетичних
досліджень
10.  Відділ селекції цукрових буряків
       10.1.    Лабораторія селекції стерильних форм цукрових буряків
       10.2.    Лабораторія гетерозисної селекції
       10.3.    Лабораторія адаптивної селекції цукрових буряків
       10.4.    Лабораторія селекції рекомбінантних форм цукрових буряків
11.  Відділ генетики і цитології
       11.1.    Лабораторія селекції однонасінних цукрових буряків та поліплоїдії
       11.2.    Лабораторія апоміксису та поліплоїдії
       11.3.    Лабораторія цитогенетики
12.  Відділ захисту рослин від хвороб, шкідників, бур"янів на сільськогосподарських та біоенергетичних культурах
       12.1.    Лабораторія гербології
       12.2.    Лабораторія фітопатології і ентомології
      12.3.    Лабораторія наукового забезпечення інтегрованого захисту рослин і біоенергетичних культур від бур’янів, шкідників та хвороб у зоні Східного Лісостепу України
   12.4.    Лабораторія наукового забезпечення інтегрованого захисту рослин і біоенергетичних культур від бур’янів, шкідників та хвороб у зоні Західного Лісостепу України
      12.5.    Лабораторія наукового забезпечення інтегрованого захисту рослин і біоенергетичних культур від бур’янів, шкідників та хвороб у зоні Центрального Лісостепу України
13.   Відділ землеробства та агрохімічних досліджень
       13.1.    Лабораторія агроекомоніторингу і проблем землеробства
       13.2.    Лабораторія аналітичних досліджень та вегетаційних дослідів
       13.3.    
Спеціалізована контрольно-насіннєва аналітико-технологічна лабораторія 
       13.4.    Лабораторія з проблем землеробства у зоні Східного Лісостепу України
    13.5.    Лабораторія з проблем землеробства та стаціонарних агрохімічних досліджень у зоні Західного Лісостепу України
       13.6.    
Лабораторія  землеробства та  агрохімічних досліджень у зоні Східного Лісостепу України
14.   Лабораторія досліджень з економіки, маркетингу та планування
        14.1. Сектор наукових досліджень з питань інтелектуальної власності
15.   Лабораторія математичного моделювання та інформаційних технологій

16.   Адміністративно-господарський відділ