Відбудеться Всеукраїнська науково-практична оnline-конференція «Проблеми і перспективи розвитку фітоімунітету в селекції рослин»

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної online-конференції «Проблеми і перспективи розвитку фітоімунітету в селекції рослин», присвячену 125-річчю з дня народження видатного вченого фітопатолога та селекціонера-імунолога ШЕВЧЕНКА Василя Миколайовича,
що відбудеться 10 листопада 2022 р.

Мета проведення заходу
Резистентність рослин до шкідливих організмів забезпечується комплексом їх генетичних, фізіолого-біохімічних та анатомо-морфологічних особливостей, а стійкі сорти – важливий ланцюг у сучасних технологіях захисту сільськогосподарських культур. Тому розвиток фундаментальних та прикладних напрямків досліджень з фітоімунології набуває все більшого значення, особливо у період кліматичних змін.
При змінах клімату руйнуються міжпопуляційні зв’язки у мікробіоти, внаслідок чого з’являються збудники хвороб, які раніше не зустрічалися на певних сільськогосподарських і біологічних культурах. Крім того, такі зміни у довкіллі спроможні прискорювати процеси утворення рас, що пояснює появу нових вірулентностей у популяціях патогенних організмів, і, тим самим, погіршує санітарний стан фітоценозів.

Тематичні напрями конференції:

  1. Проблеми і перспективи щодо створення стійких сортів і гібридів як на природному, так і на штучних інфекційних фонах.
  2. Роль генетичних, фізіолого-біохімічних та анатомо-морфологічних механізмів стійкості рослин у стримані розвитку епіфітотій.
  3. Методи оцінки рослин на стійкість до шкідливих організмів (бактерії, гриби, віруси, мікоплазми, нематоди)
  4. Методологія оздоровлення сортів сільськогосподарських культур від збудників бактеріальних, вірусних і мікоплазмених хвороб.
  5. Технології з прискореного розмноження нових сортів і гібридів з високою резистентністю до збудників фітопатогенів.

ЗАЯВКА на участь у конференції та Умови участі

 

Приєднані файли: 
ДолученняРозмір
PDF icon zaproshennya_na_konferenciyu.pdf186.82 КБ