Хорол

 

  Хорол

 • Створений Ялтушківською дослідно-селекційною станцією
 • Автори гібриду: Роїк М.В., Кулік О.Г., Литвинюк В.В. та ін.
 • Триплоїдний гібрид
 • Стійкий до цвітушності та церкоспорозу, слабо уражується коренеїдом
 • Клубочок одноростковий
 • За результатами Державного сортовипробування мав такі показники продуктивності:
     - урожайність – 54,9 т/га
     - цукристість – 16,7 %
     - збір цукру – 9,2 т/га (106,4 % до стандарту)
 • Рекомендований для вирощування в зоні Лісостепу
 • У Державному Реєстрі сортів рослин України з 2009 р.

 

                                                                  <<< на попередню