Журнал Біоенергетика

ЖУРНАЛ "БІОЕНЕРГЕТИКА/BIOENERGY" №1 (15) 2020 РОКУ

                                                            ЗМІСТ

Роїк М. В., Ганженко О. М. Агроекологічні аспекти сталого розвитку біоенергетики
Roik M.V., Hanzhenko O.M. Agricultural and environmental aspects of sustainable bioenergy development

Сторінки