ІЦБ 0803

 

  ІЦБ 0803

  • Тип сорту - одноростковий триплоїдний гібрид на стерильній основі
  • Материнський компонент - одноросткова диплоїдна форма з ЦЧС; батьківський компонент - багатонасінна тетраплоїдна форма
  • Авторський колектив: БКіЦБ: Роїк М.В., д.с.-г.н., Кулік О.Г.; Білоцерківська ДСС (оригінатор материнського компоненту): Лободин О. К., к.с.-г.н., Рибак В.О., к.б.н., Барахтянський М.П., Герасименко В. Г., Трохимець О. І.; Білоцерківська ДСС (оригінатор батьківського компоненту): Чемерис Л.М., к.с.-г.н., Змієвський В.М., Малігон Г.С., Мельник Н.С., Мельнічук Ю.В., Федоренко І.А.
  • Урожайно-цукристого напряму
  • За результатами апробації на придатність для поширення в Україні продуктивність за показником збору цукру з гектара суттєво перевищує рівень національного стандарту (кращі вітчизняні та зарубіжні аналоги) і становила по зоні Полісся 8,0 т/га (107,1% від стандарту) та по зоні Степу 8,4 т/га (109,6% від стандарту)
  • Придатний для вирощування за біоадаптивною технологією
  • Рекомендований для вирощування в зонах Степу і Лісостепу
  • У Державному Реєстрі сортів рослин України з 2011 року
  • Свідоцтво № 110111 про державну реєстрацію сорту рослин від 15.04.2011 р.

                                              <<< на попередню