ІЦБ 0805

 

  ІЦБ 0805

 • Тип сорту - одноростковий триплоїдний гібрид
 • Материнський компонент - одноросткова диплоїдна форма з ЦЧС; батьківський компонент - багатонасінна тетраплоїдна форма
 • Авторський колектив: ІБКіЦБ: Роїк М.В., д.с.-г.н., Кулік О.Г.; Ялтушківська ДСС (оригінатор компонентів): Литвинюк В.В., к.с.-г.н. у)
 • Урожайно-цукристого напряму; високоцукристий
 • Стійкий до коренеїду, церкоспорозу, борошнистої роси
 • Має високу технологічну якість цукросировини
 • За результатами апробації на придатність для поширення в Україні продуктивність за показником збору цукру з гектара суттєво перевищує рівень національного стандарту (кращі вітчизняні та зарубіжні аналоги) і становила по зоні Полісся 9,2 т/га (123,5% від стандарту) та по зоні Степу 8,6 т/га (111,2% від стандарту)
 • Даний гібрид упродовж 2014-2015 рр. визнано національним стандартом
 • Придатний для вирощування за біоадаптивною технологією
 • Рекомендований для вирощування у зоні Полісся
 • У  Державному Реєстрі сортів рослин України з 2011 року
 • Свідоцтво № 110110 про державнуреєстрацію сорту рослинвід 15.04.2011 р.

                                                      <<< на попередню