ІЦБ 0902

 

  ІЦБ 0902

  • Тип сорту - одноростковий триплоїдний гібрид; материнський компонент - одноросткова диплоїдна форма з ЦЧС; батьківський компонент - багатонасінна тетраплоїдна форма
  • Авторський колектив: ІБКіЦБ: Роїк М.В., д.с.-г.н., Кулік О.Г.; Білоцерківська ДСС (оригінатор компонентів): Лободин О.К., к.с.-г.н., Рибак В.О., к.б.н., Герасименко В.Г., Трохимець О.І., Барахтянський М.П.
  • Урожайно-цукристого напряму
  • Стійкий до коренеїду, церкоспорозу, борошнистої роси
  • Має високу технологічну якість цукросировини.
  • За результатами апробації на придатність для поширення в Україні продуктивність за показником збору цукру з гектара суттєво перевищує рівень національного стандарту (кращі вітчизняні та зарубіжні аналоги) і становила по зоні Лісостепу 8,6 т/га (107,3% від стандарту) та по зоні Степу 8,7 т/га (109,3% від стандарту)
  • Придатний для вирощування за біоадаптивною технологією
  • Рекомендований для вирощування в зонах Степу і Лісостепу
  • У Державному Рєестрі сортів рослин України з 2011 року
  • Свідоцтво № 110314 про державну реєстрацію сорту рослин від 20.12.2011 р.

                                                             <<< на попередню