ІЦБ 0905

 

  ІЦБ 0905

  • Створений Іванівською та Білоцерківською ДСС
  • Тип сорту - одноростковий триплоїдний гібрид; материнський компонент - одноросткова диплоїдна форма з ЦЧС; батьківський компонент - багатонасінна тетраплоїдна форма 
  • Авторський колектив: ІБКіЦБ: Роїк М.В., д.с.-г.н., Кулік О.Г.; Іванівська ДСС (оригінатор материнського компоненту): Лейбович А.С., к.с.-г.н., Борисов Д.В., Борисова Л.С., Борисова Т.О., Канібер М.Д., Литвиненко К.Є., Панов М.І.; Білоцерківська ДСС (оригінатор батьківського компоненту): Чемерис Л.М., к.с.-г.н., Галашевський В,Л., к.с.-г.н., Змієвський В.М., Малігон Г.С., Мельнічук Ю.В., Мельник Н.С., Федоренко І.А.
  • Урожайно-цукристого напряму
  • Відносно стійкий до коренеїду, церкоспорозу, стійкий до проявів цвітухи
  • За результатами апробації на придатність для поширення в Україні продуктивність за показником збору цукру з гектара суттєво перевищує рівень національного стандарту (кращі вітчизняні та зарубіжні аналоги) і становила по зоні Степу 9,5 т/га (110,7% від стандарту)
  • Придатний для вирощування за біоадаптивною технологією
  • Рекомендований для вирощування в зоні Полісся 
  • У Державному Рєестрі сортів рослин України з 2011 року
  • Свідоцтво № 110317 про державнуреєстрацію сорту рослинвід 20.12.2011 р.

                                             <<< на попередню