Наукові розробки до 2011 р.

 

Наукові розробки ІБКіЦБ до 2011 р.

 1. Сорт проса Олітан. Середньостиглий. Вегетаційний період 80-90 діб. Врожайність 5,5-6,0 т/га. Вихід крупи 78-80 %, ядро яскраво жовтого кольору. Стійкий проти меланозу, середньо стійкий проти сажки.
 2. Сорт гороху Улус. Жовтозерний сорт гороху, зернового використання. Вміст сирого протеїну в зерні 21,5-23,5 %. Вегетаційний період 74-98 діб. Урожайність 4,5-5,0 т/га. Придатний до прямого комбайнування.
 3. Сорт вики ярої (горошку посівного) - Євгена. Середньостиглий. Вегетаційний період 87-92 доби. Урожай зеленої маси віковівса – 404 ц/га,сухої речовини - 64,0 ц/га, насіння вики в одновидовому посіві – 30,4 ц/га.
 4. Сорт вики ярої (горошку посівного) - Ярослава. Середньостиглий. Вегетаційний період 86-94 доби. Урожай зеленої маси віковівса – 423 ц/га, сухої речовини - 86 ц/га,  насіння  вики в одновидовому посіві – 26 ц/га.
 5. Сорт пшениці м'якої озимої - Царівна. Середньостиглий. Вегетаційний період 280-285 діб. Врожайність 8,3 т/га. Стійкий до вилягання. Резистентний до борошнистої роси, фузаріозу колосу, бурої іржі. Вміст сирої клейковини 30,1-31,0 %, білку – 14,1 %.
 6. Сорт пшениці м'якої озимої універсального типу — Лісова пісня. Середньостиглий. Вегетаційний період 280-285 діб. Врожайність 8,2 т/га. Стійкий до посухи і льодової кірки. Вміст сирої клейковини 29,0 %, білку – 14,0 %.
 7. Способи передпосівної підготовки насіння цукрових буряків з метою підвищення його польової схожості та надійності. Розроблено теоретичні основи сортування насіння за питомою масою, аеродинамічними властивостями та спосіб дражування насіння, який забезпечив одержання дражованого насіння (капсульованого), придатного для сівби в усіх бурякосійних зонах України. Забезпечує одержання дражованого та інкрустованого насіння зі схожістю, одноростковістю і вирівняністю понад 92 %.
 8. Високоефективна технологія виробництва цукрових буряків. Забезпечує врожайність коренеплодів 50-60 т/га, затрати праці 40-50 люд.-год./га, скорочення витрат на 15-20%, рентабельність - 45-50%. На основі технологічної карти розроблені нормативи витрат.
 9. Рекомендації по веденню високопродуктивних різноротаційних енергетично збалансованих сівозмін для умов Лісостепу України Рекомендації сприяють підвищенню урожайності цукрових буряків на 10,0 т/га, пшениці озимої - на 1,0 т/га, ячменю - на 1,0 т/га.
 10. Універсальна гичкокоренезбиральна машина для викопування і укладання коренеплодів цукрових буряків в потужний валок із 30 рядків або навантаження їх у транспортний засіб. Розробка може заощадити 94,8 грн. на одному гектарі зібраної площі, а річний економічний ефект на одну машину при цьому складе 28,4 тис. грн.
 11. Рекомендації по застосуванню соломи пшениці озимої та пожнивних сидератів як органічного добрива під цукрові буряки Впровадження у виробництво забезпечить урожайність цукрових буряків на рівні 45-50 т/га, сприятиме стабілізації і відтворенню родючості ґрунту і зменшать витрати на виробництво продукції на 15-30%.
 12. Рекомендації щодо обробки насіння цукрових буряків композиціями інсектицидів і внесення гранульованих препаратів у рядок під час сівби Використання композиції інсектицидів та внесення у рядок під час сівби гранульованих препаратів дозволить забезпечити повну збереженість рослин цукрових буряків від шкідників і отримати додатково 2,8-4,2 т/га коренеплодів.
 13. Система удобрення та технології використання добрив у зерно-бурякових сівозмінах Розробка забезпечує підвищення продуктивності цукрових буряків. За рахунок впровадження товаровиробники додатково за рік отримають більше 600 грн. прибутку з 1 га.
 14. Система позакореневого підживлення цукрових буряків композиціями мікроелементів синтезованими на халатній основі Впровадження дає значне підвищення ефективності системи удобрення цукрових буряків, підвищення їх продуктивності та показників технологічної якості цукросировини.
 15. Ефективність використання зернистих фосфатів у якості фосфорного добрива під цукрові буряки
 16. Ефективність позакореневого використання мікродобрива "Реаком-р-бурякове" сумісно з макродобривами на насінниках цукрових буряків
 17. Використання під цукрові буряки зернистих фосфатів у якості меліоранта
 18. Вплив позакореневого внесення мікродобрив "Реаком-р-бурякове" та "Реастім-ріст-бурякове" на формування ознак продуктивності рослин цукрових буряків
 19. Ефективність позакореневого використання мікродобрива "Реаком-р-бурякове" сумісно з макродобривами на посівах фабричних цукрових буряків
 20. Нові селекційні матеріали з генетично детермінованою стійкістю до церкоспорозу, ризоманії, фузаріозу і ризоктоніозу
 21. Ефективність використання мікробіологічних препаратів в технологіях вирощування цукрових буряків
 22. Методи створення закріплювачів стерильності О типу і їх ЧС аналогів з комплексом господарсько-цінних ознак
 23. Селекційно-генетична цінність багатонасінних запилювачів різних генплазм і створення на їх основі ліній з підвищеною асоціативною комбінаційною здатністю
 24. Методи управління продукційним процесом і технологією вирощування насіння цукрових буряків безвисадковим способом, що забезпечить коефіцієнт розмноження 1000-1500
 25. Технологічні процеси та технічні засоби для вирощування цукрових буряків
 26. Методи визначення посівних якостей насіння цукрових буряків
 27. Теоретико-методологічні принципи ціноутворення в цукробуряковому підкомплексі, пропозиції щодо системи цін та щодо державної фінансової підтримки бурякоцукрового виробництва
 28. Особливості розвитку бурякової нематоди на ріпаку та розробити заходи контролю її чисельності
 29. Ефективність застосування композиції мікроелементів на цукрових буряках
 30. Способи розмноження гібридних рослин цукрових, кормових і столових буряків з використанням біотехнологічних методів
 31. Науково обґрунтовані моделі високоефективних технологій виробництва цукрових буряків для різних агрокліматичних зон бурякосіяння
 32. Розсадний спосіб вирощування цукрових буряків та їх насіння
 33. Модифікаційна мінливість властивостей насіннєвих рослин і насіння цукрових, кормових буряків та система управління гетероспермією при оптимізованій технології їх вирощування
Українська