Шкідливі організми буряків цукрових: історія, сучасний стан вивчення та заходи захисту

Вийшла з друку монографія "Шкідливі організми буряків цукрових: історія, сучасний стан вивчення та заходи захисту".
(Авторський колектив: В.Т. Саблук, А.Г. Бабич, К.М. Шендрик, Н.М. Запольська, О.А. Бабич)

У монографії досліджено розповсюдженість, шкідливість і біологію шкідливих організмів буряків цукрових. Викладено методики обліку шкідливих організмів. Узагальнено багаторічний досвід як власних досліджень, так і інших вчених, на основі яких розроблена ефективна система заходів по захисту буряків від шкідливих організмів, яка дозволяє зменшити збитки до господарсько невідчутного рівня.