Використання біотехнологічних методів в розмноженні міскантусу

Міскантус – це багаторічна рослина з С4 шляхом фотосинтезу, яка дає через 2 роки вирощування до 25 т/га сухої маси. Вона є якісною енергетичною сировиною, оскільки містить 64-71 % целюлози. Біомаса в енергетиці може бути використана в якості біопалива, сировини для виробництва будівельних матеріалів та у целюлозно-паперовій промисловості.

Співробітники сектору культури клітин і тканин in vitro займаються вивченням сомаклональної мінливості рослин-регенерантів міскантусу, отриманих з елементів недозрілої волоті. Д