Приз

 

  Приз

 • Створений Ялтушківською дослідно-селекційною станцією
 • Автори гібриду: Роїк М.В., Кулік О.Г., Литвинюк В.В. та ін.
 • Диплоїдний гібрид
 • Стійкий до цвітушності, церкоспорозу, ризоманії, слабо уражується коренеїдом
 • Клубочок – одноростковий
 • За результатами Державного сортовипробування мав такі показники продуктивності:
     - урожайність – 48,8 т/га
     - цукристість – 16,4 %
     - збір цукру – 8,1 т/га 
 • .Рекомендований для вирощування в зоні Лісостепу
 • У Державному Реєстрі сортів рослин України з 2009 р.

                                                 
                                                   <<< на попередню