Різольт

  

  Різольт

 • Створений Ялтушківською дослідно-селекційною станцією
 • Автори гібриду: Роїк М.В., Кулік О.Г., Литвинюк В.В. та ін.
 • Однонасінний диплоїдний гібрид на стерильній основі 
 • Урожайно-цукристого напряму
 • Стійкий до ризоманії, коренеїду, церкоспорозу, борошнистої роси
 • Має високу технологічну якість цукросировини
 • За результатами Державного сортовипробування мав такі показники продуктивності:
     - врожайність – 56,9 т/га
     - цукристість – 17,1 %

     - збір цукру – 9,8 т/га ( 103,2 % до стандарту)
 • Рекомендований для вирощування у зонах Степу
 •  У Реєстрі сортів рослин України з 2007 р.
  .                                                                         

                                                                                                    <<< на попередню