Співробітництво з науковими установами НААН, галузевими академіями наук, вищими навчальними закладами України та світу

 

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків забезпечений висококваліфікованими науковими кадрами, достатньою експериментальною базою для проведення польових досліджень (шість дослідно-селекційних станцій), сучасним лабораторним обладнанням – тобто, за належного бюджетного фінансування спроможний виконувати завдання наукового забезпечення окремих галузей агропромислового виробництва України.
Особлива увага в дослідженнях ІБКіЦБ приділяється створенню конкурентоспроможних гібридів цукрових буряків на основі розроблених інститутом методів біотехнології, з використанням ліній, ідентифікованих із застосуванням ДНК маркерів, зародкової плазми, диких видів роду Beta, методів експериментального моделювання гіногенезу.
Йде активний пошук альтернативних відновлювальних джерел енергії. В зв’язку з цим інститут, крім найбільш поширених енергетичних культур цукрових і кормових буряків, проводить дослідження з інтродукції, селекції, насінництва і технології вирощування нових рослин для виробництва біопалива.
Налагодив інститут співробітництво і з багатьма іншими науковими установами – відпрацьовано ряд напрямів для здійснення ефективного співробітництва з науковими установами НААН, галузевими академіями наук, вищими навчальними закладами України та світу. Зокрема, спільні дослідження проводяться з:

1. Інститутом сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН з питань вивчення ефективності використання мікробіологічних препаратів у технологіях вирощування цукрових буряків і зернобобових культур. Отримані результати: застосування мікробіологічних препаратів забезпечує покращення мікробіологічного режиму ґрунту, підвищення продуктивності цукрових буряків та їх насіння;

2. Національним ботанічним садом ім. М.М. Гришка НАН України з питань вивчення біологічної ефективності природних мінералів при їх застосуванні для вирощування цукрових буряків. Отримані результати: підвищення продуктивності цукрових буряків на 20-25 %, зменшення витрат на 15…20 %. Рекомендовано для впровадження в бурякосійні господарства;

3. Інститутом клітинної біології та генетичної інженерії НАН України з питань розроблення способів створення трансгенних рослин цукрових і кормових буряків. Дослідження проводяться згідно з договором про науково-технічне співробітництво. Розроблено умови регенерації рослин в умовах invitro. Рекомендовано для використання в селекційному процесі;

4. Інститутом фізіології та генетики рослин НАН України проводяться спільні наукові дослідження з вивчення фізіолого-біохімічних механізмів дії гербіцидів на культурні рослини та бур’яни.

Науковці Інституту читають лекції у Національному університеті біоресурсів і природокористування та Білоцерківському національному аграрному університеті. Фахівці Веселоподільської ДСС співпрацюють з Харківським та Полтавським аграрними університетами, співробітники Білоцерківської ДСС - з Білоцерківським аграрним університетом, Уладово-Люлинецької ДСС - з Вінницьким державним університетом. Студенти цих вищих навчальних закладів проходять виробничу практику та виконують дипломні роботи в наукових установах мережі Інституту.

Міжнародна діяльність Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків

На міжнародній арені, Інститут здобув авторитет надійного партнера для науково-технічної співпраці завдяки своїм науковим розробкам, великому обсягуекспериментальних робіт, висококваліфікованим спеціалістам і науковцям.

У різний час інститут співпрацював і співпрацює з такими країнами як Польща, Латвія, Казахстан, Монголія, Білорусія, Молдова, Туреччина, а також у складі консорціумів з країнами ЄС.

З Казахським науково-дослідним інститутом землеробства й рослинництва співпраця тривала й плідна. Відбувається обмін селекційними матеріалами, українські лінії й гібриди цукрових буряків випробовуються в умовах Казахстану, створено спільний гібрид цукрового буряку ‘Айшолпан’, а казахські колеги регулярно приїздять на стажування до інституту.

З Кутновською ходовлею буряка цукрового (Польща), теж у рамках селекційної співпраці, відбувається обмін і розмноження матеріалами,  створено спільний гібрид цукрового буряку ‘Аліція’.

З Асоціацією кооперативів виробників цукрових буряків ПАНКОБІРЛІК (Туреччина) інститут співпрацює з 2014 року. За цей час у сортовипробування в умовах Туреччини було передані численні сорти й гібриди різних польових культур (озимої пшениці, люцерни, гороху, соняшнику й ін.). Найкращі з них були передані до системи державного сортовипробування Туреччини на реєстрацію, а елітне насіння озимої пшениці Білоцерківської ДСС експортувалося до Туреччини для вирощування в господарствах кооперативів ПАНКОБІРЛІК.

Інститут постійно бере участь у підготовці міжнародних проектів, як у рамках двосторонніх міждержавних конкурсів так і міжнародних рамкових програм. У рамках програми HORIZON 2020 у складі міжнародних консорціумів у різний час було подано 6 проєктів: STELLAR (2021), SCIENCE SPRING (2021), INNOBIOPRO (2019), MAGIC (2016), LAND2BIO (2016),         SEEMLA (2015). Отримали фінансування 2 проєкти: MAGIC: Вирощування технічних культур на маргінальних землях: від тягаря до нових можливостей (2017−2021) і SEEMLA: Стійке використання біомаси на біоенергію з маргінальних земель у Європі (2016−2019). В рамках проекту SEEMLA було розроблено класифікацію маргінальних земель за критеріями маргінальності, створено базу даних біоенергетичних культур для вирощування на маргінальних землях різного типу, закладено пілотні ділянки. Зокрема, в Україні було закладено пілотну ділянку енергетичної верби на території колишнього звалища на Ялтушківській ДСС. В рамках проекту MAGIC було ідентифіковано маргінальні землі Європи, створено базу даних технічних культур, придатних для вирощування на маргінальних землях різних типів, розроблено рекомендації з вибору й вирощування технічних культур для фермерів. В Україні, на різних дослідних станціях інституту були закладені експериментальні ділянки для вивчення різноманітних низькозатратних агротехнік вирощування міскантусу, світчграсу, конопель, енергетичної верби на важких глинистих ґрунтах, кислих ґрунтах, малородючих ґрунтах з низьким вмістом гумусу, хімічно забруднених ґрунтах. Закладено демонстраційні ділянки з найефективнішими низькозатратними агротехніками вирощування міскантусу.

Українська