Співробітництво з науковими установами НААН, галузевими академіями наук, вищими навчальними закладами України та світу

 

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків забезпечений висококваліфікованими науковими кадрами (докторів наук – 14, кандидатів наук – 52), достатньою експериментальною базою для проведення польових досліджень (шість дослідно-селекційних станцій), сучасним лабораторним обладнанням – тобто, за належного бюджетного фінансування спроможний виконувати завдання наукового забезпечення окремих галузей агропромислового виробництва України.
Особлива увага в дослідженнях ІБКіЦБ приділяється створенню конкурентоспроможних гібридів цукрових буряків на основі розроблених інститутом методів біотехнології, з використанням ліній, ідентифікованих із застосуванням ДНК маркерів, зародкової плазми, диких видів роду Beta, методів експериментального моделювання гіногенезу.
Йде активний пошук альтернативних відновлювальних джерел енергії. В зв’язку з цим інститут, крім найбільш поширених енергетичних культур цукрових і кормових буряків, проводить дослідження з інтродукції, селекції, насінництва і технології вирощування нових рослин для виробництва біопалива.
Налагодив інститут співробітництво і з багатьма іншими науковими установами – відпрацьовано ряд напрямів для здійснення ефективного співробітництва з науковими установами НААН, галузевими академіями наук, вищими навчальними закладами України та світу. Зокрема, спільні дослідження проводяться з:

1. Інститутом сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН з питань вивчення ефективності використання мікробіологічних препаратів у технологіях вирощування цукрових буряків і зернобобових культур. Отримані результати: застосування мікробіологічних препаратів забезпечує покращення мікробіологічного режиму ґрунту, підвищення продуктивності цукрових буряків та їх насіння;

2. Національним ботанічним садом ім. М.М. Гришка НАН України з питань вивчення біологічної ефективності природних мінералів при їх застосуванні для вирощування цукрових буряків. Отримані результати: підвищення продуктивності цукрових буряків на 20-25 %, зменшення витрат на 15…20 %. Рекомендовано для впровадження в бурякосійні господарства;

3. Інститутом клітинної біології та генетичної інженерії НАН України з питань розроблення способів створення трансгенних рослин цукрових і кормових буряків. Дослідження проводяться згідно з договором про науково-технічне співробітництво. Розроблено умови регенерації рослин в умовах invitro. Рекомендовано для використання в селекційному процесі;

4. Інститутом фізіології та генетики рослин НАН України проводяться спільні наукові дослідження з вивчення фізіолого-біохімічних механізмів дії гербіцидів на культурні рослини та бур’яни.

Науковці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків є членами спеціалізованих рад Національного університету біоресурсів і природокористування України (студенти університету, в свою чергу, проходять стажування та виконують дипломні роботи в наукових установах мережі інституту), викладачі вищих навчальних закладів: Роїк М.В., Саблук В.Т., Фурса А.В. - Національного університету біоресурсів і природокористування; Ермантраут Е.Р., Бурденюк-Тарасевич Л.А., Доронін В.А. -Білоцерківського національного аграрного університету.

Плідно співпрацюють фахівці Веселоподільської ДСС з Харківським і Полтавським аграрними університетами, співробітники Білоцерківської ДСС – з Білоцерківським аграрним університетом, Уладово-Люлинецької ДСС – з Вінницьким державним університетом. Студенти цих вищих навчальних закладів проходять виробничу практику, виконують дипломні роботи на ДСС.

Розвивається науково-технічне співробітництво й на міжнародному рівні. Головні напрями:

1. Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків із 2006 р. працює з Талди-Курганським філіалом «Науково-виробничого центру землеробства та рослинництва» (Республіка Казахстан) за програмою «Створення гібридів цукрових буряків, стійких до ризоманії». Створено спільні вихідні селекційні матеріали. Проведено випробування гібридів української селекції в умовах Казахстану (договір від 23.08.2012 р.). Занесено до Державного реєстру сортів Казахстану 3 гібриди селекції інституту.

2. Із Інститутом польових культур «Селекція» (Республіка Молдова) з 2005 року проводяться дослідження за програмою «Створення спільних гібридів цукрових буряків». Два створених спільних гібриди занесені до Реєстру сортів рослин Молдови (договір про співробітництво від 01.07.2013 р.).

3. За програмою “Інтеркрос” (1993-2015 рр.) проводяться спільні дослідження зі Всеросійським Інститутом цукрових буряків і цукру (Росія). Селекційні матеріали, отримані з Росії, залучаються в Україні в селекційний процес з цукровими буряками.

4. Із Інститутом землеробства та овочівництва Республіки Сербія за програмою “Інтеркрос” (1993-2015 рр.) проводяться спільні дослідження з селекції цукрових буряків. Селекційні матеріали, отримані з Сербії, залучаються в селекційний процес в Україні.

5. Із Інститутом ботаніки (Республіка Литва) проводяться спільні дослідження з питань ідентифікації вірусу ризоманії та інших вірусів цукрових буряків, що передаються з ґрунтом за грантом «Ідентифікація та порівняльна молекулярна характеристика ізолятів вірусу збудника ризоманії та інших, пов’язаних з ґрунтом, вірусів цукрових буряків у Литві та Україні» (Республіка Литва). За результатами досліджень виявлено нові віруси буряків, пов’язані з ґрунтом – Beet soil-bornevirus (BSBO) та Beetvirus Q (BVQ). Уточнено ареал поширення фітопатогенних вірусів в Україні та Литві.

6. Із Республікою Грузія (Інститут чаю і субтропічних культур) проводяться спільні дослідження з селекції  стевії (2009-2015 рр.). Здійснюється обмін вихідними селекційними матеріалами.

7. Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків виграв два конкурси по міжнародній програмі «Горизонт 2020», увійшовши до міжнародного консорціуму з виконання наукових програм з біоенергетики.

Директор Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, академік НААН України М.В. Роїк є індивідуальним членом Міжнародного інституту цукрових буряків (ІІRБ, Брюссель); 
ветеран ІБКіЦБ, член-кореспондент НААН України Н.Г. Гізбуллін – член Міжнародної асоціації механізації і методики польових дослідів (IAMFE, КНР).