Прогноз розвитку шкідників і хвороб у посівах буряків цукрових у 2023 році

Шкідники:
Звичайний буряковий довгоносик є найнебезпечнішим шкідником сходів буряків цукрових у всіх зонах бурякосіяння  України.

Засідання координаційно-методичних рад та науковий семінар

16 березня 2023 року в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН відбулось онлайн засідання координаційно-методичних рад з розгляду робочих програм та календарних планів на 2023 рік завдань другого рівня ПНД НААН 27 «Буряки цукрові та інші нішеві культури» та ПНД НААН 26 «Біоенергетичні ресурси».

Збірник матеріалів 13-ї науково-практичної конференції «Гербологія в сучасному екологічно безпечному землеробстві»

Вийшов друком збірник матеріалів доповідей 13-ї науково-практичної конференції «Гербологія в сучасному екологічно безпечному землеробстві», присвяченій пам’яті видатного вченого герболога, члена Європейської асоціації гербологів (EWRS) (1993

Відбулась 13-та науково-практична конференція «Гербологія в сучасному екологічно безпечному землеробстві»

15 березня в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків відбулася 13-та науково-практична  оnline-конференція «Гербологія в сучасному екологічно безпечному землеробстві», присвячена пам’яті видатного вченого герболога Іващенка Олександра Олексійовича (1949-2021).

Поєднання теоретичних знань з практикою - необхідна складова підготовки кваліфікованого фахівця

На базі Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України спільно за кафедрою кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського було створено Навчально-науковий центр «Сучасні методи створення та ідентифікації сортів рослин», який успішно працює як структурний підрозділ агробіологічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України. Згідно положення ННЦ забезпечує підготовку фахівців за ступенем вищої освіти «Магістр» за освітньою програмою «Селекція і генетика сільськогосподарських культур».

«Стевія (Stevia Rebaudiana Bertoni): біологія, вирощування, переробка та економіка»

Головний науковий співробітник лабораторії селекції цукрових та кормових буряків, доктор сільськогосподарських наук Стефанюк В.Й. у співавторстві з Павліченко М.В. видав монографію «Стевія  (Stevia Rebaudiana Bertoni): біологія, вирощування, переробка та економіка».

«Енергетична верба: технологія вирощування та використання»

На початку лютого 2023 року у вінницькому видавництві «ТВОРИ» вийшла з друку монографія науковців ІБКіЦБ НААН України «Енергетична верба: технологія вирощування та використання». Під загальною редакцією доктора с.-г. наук, професора В.М. Сінченка.

Дослідження з використання різних видів біомаси для роботи енергетичного засобу (паливної печі) CampStove 2

Завдяки плідній співпраці науковців з Норвезьким фондом «Energy Garden» Керівник Ерік Гуле та Богданом Радейком «Ostap Consulting Ltd», через Норвезьку Народну Допомогу українські військові отримали енергетичні засоби (паливні печі) CampStove2, які призначені для перетворення твердої біомаси в теплову та електричну енергію, для використання в польових умовах.

Сторінки