Науково-організаційний і координаційний відділ

Телефон: 
Ел. пошта: 

Завідувач відділу
Костогриз Леонід Анатолійович – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
 

Відділ складається з таких підрозділів:

Основні напрями діяльності:

 Відділ надає методичну допомогу науковим підрозділам Інституту, науковим установам співвиконавцям з формування наукової документації.

 Відділ організовує:

- формування наукових проектів, усіх видів планів науково-дослідних робіт, а саме проектів програм наукових досліджень (ПНД) НААН, перспективних і річних планів НДР ІБКіЦБ, робочих програм проведення польових, лабораторних досліджень, технічних завдань на виконання наукових досліджень;

- складання всіх видів наукових звітів: інформаційних, проміжних з виконання планів НДР, заключних про результати завершених наукових розробок;

- державну реєстрацію планів і звітів в УкрІНТЕІ з отриманням реєстраційних і облікових карток

- експертизу наукових проектів та завдань, планів, наукових звітів експертними комісіями НААН та НАНУ;

- перевірку стану виконання завдань ПНД НААН і планів НДР ІБКіЦБ.

- формування різних видів актів приймання та здачі наукової продукції;

-апробацію і освоєння наукових розробок.

 Відділ готує проекти планів роботи Вченої ради Інституту, координаційно-методичних рад з ПНД НААН, організовує проведення засідань цих рад, контролює виконання їх рішень.
 Відділ спільно з науковими підрозділами готує пропозиції щодо планів підвищення кваліфікації наукових співробітників та науково-технічного персоналу.