Відділ агрохімії

Телефон: 
Ел. пошта: 

 

Завідувач відділу
Іваніна Вадим Віталійович,  д.с.-г. наук, п.н.с.
 

Співробітники відділу:

Заришняк Анатолій Семенович, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН, г.н.с.
Сипко Анатолій Олексійович, к.с.-г. наук, п.н.с. 067-72-51-651 E-mail: Supko_59@mail.ru
Сінчук Галина Антонівна, н.с. 097-061-6471
Стрілець Оксана Петрівна, н.с.
Зацерковна Наталія Сергіївна, н.с.
Мазур Галина Миколаївна, завідувач лабораторії стаціонарних агрохімічних досліджень (УЛДСС)
Чернюк Антоніна Петрівна, с.н.с.
Шикирява Олена Вікторівна, н.с.
Коваль Тетяна Володимирівна, м.н.с.
Герасимчук Катерина Яківна, м.н.с.

Відділ включає:

- лабораторія аналітичних досліджень та вегетаційних дослідів
            зав. лаб. Стрілець Оксана Петрівна
- сектор землеробства та агрохімічних досліджень у зоні Східного Лісостепу України
            зав. сектором Левченко Л.М.

                         Напрями наукової діяльності відділу агрохімії

1

"Створити нові композиції добрив та встановити біологічно оптимальні строки для позакореневого підживлення цукрових буряків"

2

"Розробити наукові основи регулювання родючістю кислих ґрунтів з метою підвищення продуктивності цукрових буряків та інших культур"

3

"Оптимізувати систему живлення цукрових буряків та інших сільськогосподарських культур при вирощуванні їх за біоадаптивними технологіями у зернобурякових сівозмінах"

4

"Управління процесом формування якості біосировини для виробництва біоетанолу системою удобрення цукроносних культур"

5

"Біологічні аспекти азотової складової родючості ґрунту, які забезпечують раціональне використання елементів живлення, одержання коренеплодів високої якості і сприяють стабілізації родючості ґрунту"

6

"Розробити системи раціонального застосування добрив під цукрові буряки для зони центрального Лісостепу України"

 

Послуги, які може надавати підрозділ:

- повний агрохімічний аналіз ґрунту з метою встановлення придатності ґрунту конкретного поля для вирощування тієї чи іншої культури;
- рослинна діагностика впродовж періоду вегетації культур для обґрунтування доцільності проведення кореневих та позакореневих підживлень сільськогосподарських культур та визначення оптимального складу добрив;
- рекомендації з хімічної меліорації ґрунтів (вапнування), в тому числі з використанням нетрадиційних добрив, які здатні покращувати не тільки фізико-хімічні, але й агрохімічні властивості ґрунтів;
- рекомендації з використання мінеральних, органічних та органо-мінеральних добрив на базі ґрунтової та рослинної діагностики під культури зернобурякової сівозміни в різних ґрунтово-кліматичних зонах бурякового поясу України;
- випробування нових форм добрив з метою їх державної реєстрації.  

Звертатись за телефоном:  (044) 275-34-55 Іваніна В.В.

Список опублікованих праць:

1. А.С. Заришняк, А.О. Сипко, А.М. Горобець, Г.В. Дернова, О.А. Потапович, О.О. Кругленко. Застосування відходів тваринництва та рослинництва як органічних добрив під цукрові буряки // Цукрові буряки. – №6 (54). – 2006. – С. 8-10.
2. А.С. Заришняк, А.А. Сыпко. Утилизация отходов животноводства и растениеводства // Сахарная свекла. – №8. – 2007. – С. 19-20.
3. А.С. Заришняк, А.О. Сипко, А.М. Горобець. Спосіб стабілізації родючості ґрунту при вирощуванні цукрових буряків / Науково-інформаційний бюлетень завершених наукових розробок // Аграрна наука-виробництву. – №3. – 2008. – С. 3.
4. А.С. Заришняк, А.О. Сипко. Відтворення родючості ґрунту і продуктивність цукрових буряків / Науково-теоретичний журнал УААН // Вісник аграрної науки. – №8. – 2008. – С. 16-19.
5. А.С. Заришняк, Я.П. Цвей, В.В. Іваніна, Н.К. Шиманська. Ефективність добрив та резерви зерно-бурякової сівозміни у відтворенні родючості чорнозему типового Вісник аграрної науки. – № 12. – 2011. – С. 10-15.
6. А.С. Заришняк, В.В. Іваніна, Н.К. Шиманська, Г.М. Мазур.  Действие удобрений в различных севооборотах Сахарная свекла. – № 8. – 2011. – С. 19-22.
7. А.С. Заришняк, В.В. Іваніна, Н.К. Шиманська. Продуктивність цукрових буряків залежно від систем органо-мінерального удобрення Вісник аграрної науки. – № 10. – 2011. – С. 22-24.
8. А.О. Сипко, А.С. Заришняк, Б.О. Герман, Г.А. Сінчук, О.П. Стрілець.
Дефекат як меліорант під цукрові буряки // Цукрові буряки. – №5. – 2009. – С. 12-15.
9. А.О. Сипко. Меліоративна ефективність дефекату на сірих лісових ґрунтах // Вісник аграрної науки. –  №8. –  2010. – С. 60-63.
10. А.С. Заришняк, А.А. Сыпко. Химическая мелиорация почвы и продуктивность сахарной свеклы // Сахарная свекла. – №1. – 2010. – С. 21-24.
11. А.А. Сыпко. Влияние дефеката на плодородие почвы и продуктивность гибридов // Сахарная свекла. – №8. – 2010. – С. 20-22.
12. Заришняк А.С. Продуктивність цукрових буряків залежно від систем органо-мінерального удобрення / А.С. Заришняк, В.В. Іваніна, Н.К. Шиманська // Вісник аграрної науки. – № 10. – 2011. – С. 17-20.
13. Вплив хімічної меліорації на родючість кислих грунтів лісостепової зони України / А.С. Заришняк, А.О. Сипко, Г.С. Гончарук, Б.О. Герман // Збірник наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України. – Випуск 13. – 2012. – С. 316-322.
14. Заришняк А.С. Оптимізація удобрення зернових культур в зернобуряковій сівозміні / А.С. Заришняк, В.В. Іваніна, Т.В. Колібабчук // Вісник аграрної науки. – № 12. – 2012. – С. 15-18.
15. Заришняк А.С. Стабілізація біогенного балансу та продуктивність зернобурякової сівозміни / А.С. Заришняк, В.В. Іваніна, Т.В. Колібабчук // Вісник аграрної науки. – № 4. – 2012. – С. 26-30.
16. Заришняк А.С. Трансформація вуглецю в чорноземі опідзоленому за різних систем удобрення зернобурякової сівозміни / А.С. Заришняк, В.В. Іваніна, Т.В. Колібабчук // Вісник аграрної науки. – № 8. – 2012. – С. 12-17.
17. Заришняк А.С. Продуктивність цукрових буряків залежно від передпосівної обробки насіння мікродобривами / А.С. Заришняк, О.П. Стрілець // Цукрові буряки. – № 5 (89). – 2012. – С. 10-12.
18. Іваніна В.В. Баланс елементів живлення в різноротаційних сівозмінах залежно від системи удобрення / В.В. Іваніна // Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства». – Вип. 3-4. – К., 2012. – С. 26-33.
19. Іваніна В.В. Динаміка фізико-хімічних властивостей чорнозему опідзоленого за тривалого використання добрив в зернобуряковій сівозміні / В.В. Іваніна // Агробіологія (збірник наукових праць). – Вип. 9 (96). – 2012. – С. 68-72.
20. Іваніна В.В. Зміна енергопотенціалу чорнозему опідзоленого за різних систем удобрення зерно-бурякової сівозміни / В.В. Іваніна // Агроекологічний журнал. – № 3. – 2012. – С. 37-40.
21. Іваніна В.В. Енергетична ефективність агротехнологій за різних систем удобрення зернобурякової сівозміни / В.В. Іваніна // Цукрові буряки. –  № 6 (90). – 2012. – С. 17-19.
22. Іваніна В.В. Оптимізація зернобурякової сівозміни в умовах біологізації землеробства / В.В. Іваніна // Вісник аграрної науки. – № 6. – 2012. – С. 10-14.
23. Іваніна В.В. Резерви підвищення продуктивності цукрових буряків і стабілізації родючості ґрунту / В.В. Іваніна, Т.В. Колібабчук, П.О. Кулеша // Збірник наук. праць ІБКЦБ. – Вип. 14. – К., 2012. – С. 61-64.
24. Влияние норм и соотношения элементов питания на урожайность / В.В. Иванина, Н.С. Зацерковная, Н.К. Шиманская, К.А. Савчук // Сахарная свекла. – № 4. – 2013. – С. 13-15.
25. Заришняк А.С. Влияние удобрений на продуктивность зерносвекловичного севооборота / А.С. Заришняк, В.В. Иванина // Агрохимия. – № 9. – 2013. – С. 40-46.
26. Заришняк А.С. Влияние удобрений на содержание гумуса почвы и продуктивность звена севооборота / А.С. Заришняк, В.В. Иванина, Н.К. Шиманская // Сахарная свекла. – № 9. – 2013. – С. 34-36.
27. Заришняк А.С. Калійний режим чорнозему опідзоленого за тривалого удобрення зерно-бурякової сівозміни / А.С. Заришняк, В.В. Іваніна, Т.В. Колібабчук // Вісник аграрної науки. –  № 6. – 2013. – С. 10-14.
28. Заришняк А.С. Оптимизация питания сахарной свеклы в звеньях севооборота / А.С. Заришняк, В.В. Іваніна, Т.В. Колібабчук // Сахарная свекла. –  № 3. – 2013. –  С. 14-16.
29. Заришняк А.С. Продуктивність цукрових буряків залежно від способів внесення мікродобрив / А.С. Заришняк, О.П. Стрілець // Цукрові буряки. – № 1 (91). – 2013. – С. 8-9.
30. Ефективний спосіб підвищення урожайності цукрових буряків / А.С. Заришняк, В.В. Іваніна, А.О. Сипко, Н.К. Шиманська // Науково-інформаційний бюлетень завершених наукових розробок. Аграрна наука виробництву. – № 1. – 2013. – С. 3.
 31. Іваніна В.В. Біологізація системи удобрення в формуванні калійного режиму чорнозему типового вилугуваного / В.В. Іваніна, Н.К. Шиманська, Г.М. Мазур // Агробіологія (збірник наукових праць). – Вип. 10 (100). – 2013. – С. 100-103.
32. Іваніна В.В. Енергетичний баланс чорнозему типового вилугуваного та ефективність агротехнологій залежно від системи удобрення / В.В. Іваніна // Збірник наукових праць ІБКЦБ. Вип. 18. – К., 2013. – С. 99-101.
33. Іваніна В.В. Заходи біологізації в підвищенні енергетичної ефективності агротехнологій / В.В. Іваніна // Збірник наукових праць ІБКЦБ. – Вип. 17. – Т. 2. – К., 2013. – С. 106-110.
34. Іваніна В.В. Заходи біологізації в формуванні фосфатного режиму чорнозему типового вилугуваного легкосуглинкового / В.В. Іваніна, Н.К. Шиманська, Г.М. Мазур // Вісник аграрної науки. –  № 12. – 2013. – С. 21-24.
35. Іваніна В.В. Роль добрив в підвищенні енергетичної ефективності агротехнологій / В.В. Іваніна // Вісник аграрної науки. –  № 3. – 2013. – С. 20-24.
36. Сипко А.О. Вплив вапнування на вміст гумусу в чорноземі типовому слабовилугованому в умовах північно-східного Лісостепу України / А.О. Сипко, О.П. Стрілець, Г.А. Сінчук // Вісник аграрної науки. – № 5. – 2013. – С. 19-22.     
37. Заришняк А.С. Фосфатный режим чернозема оподзоленного при длительном применении удобрений / А.С. Заришняк, В.В. Иванина, Т.В. Колибабчук // Агрохимия. – № 4. – 2014. – С. 20-26.
38. Сипко А.О. Відтворення вмісту гумусу в слабо кислому сірому опідзоленому грунті за різних технологій хімічної меліорації в умовах Правобережного Лісостепу України / А.О. Сипко, Г.С. Гончарук // Вісник аграрної науки. – № 1. – 2014. – С. 55-58.