Лабораторія аналітичних досліджень та вегетаційних дослідів

Телефон: 
Ел. пошта: 

 

Завідувач лабораторії
Іваніна Вадим Віталійович,  д.с.-г. наук, доцент, п.н.с.
 

Співробітники лабораторії:

Заришняк Анатолій Семенович, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН, г.н.с.
Сипко Анатолій Олексійович, к.с.-г. наук, п.н.с. 067-72-51-651 E-mail: 
Supko_59@mail.ru
Стрілець Оксана Петрівна, кандидат наук, ст.н.с.

Зацерковна Наталія Сергіївна, кандидат наук, ст.н.с.
Чередничок Андрій Іванович, кандидат наук, ст.н.с.
Сінчук Галина Антонівна, н.с. 097-061-6471
 

                         Напрями наукової діяльності лабораторії:

1

"Створити нові композиції добрив та встановити біологічно оптимальні строки для позакореневого підживлення цукрових буряків"

2

"Розробити наукові основи регулювання родючістю кислих ґрунтів з метою підвищення продуктивності цукрових буряків та інших культур"

3

"Оптимізувати систему живлення цукрових буряків та інших сільськогосподарських культур при вирощуванні їх за біоадаптивними технологіями у зернобурякових сівозмінах"

4

"Управління процесом формування якості біосировини для виробництва біоетанолу системою удобрення цукроносних культур"

5

"Біологічні аспекти азотової складової родючості ґрунту, які забезпечують раціональне використання елементів живлення, одержання коренеплодів високої якості і сприяють стабілізації родючості ґрунту"

6

"Розробити системи раціонального застосування добрив під цукрові буряки для зони центрального Лісостепу України"

 

Послуги, які може надавати підрозділ:

- повний агрохімічний аналіз ґрунту з метою встановлення придатності ґрунту конкретного поля для вирощування тієї чи іншої культури;
- рослинна діагностика впродовж періоду вегетації культур для обґрунтування доцільності проведення кореневих та позакореневих підживлень сільськогосподарських культур та визначення оптимального складу добрив;
- рекомендації з хімічної меліорації ґрунтів (вапнування), в тому числі з використанням нетрадиційних добрив, які здатні покращувати не тільки фізико-хімічні, але й агрохімічні властивості ґрунтів;
- рекомендації з використання мінеральних, органічних та органо-мінеральних добрив на базі ґрунтової та рослинної діагностики під культури зернобурякової сівозміни в різних ґрунтово-кліматичних зонах бурякового поясу України;
- випробування нових форм добрив з метою їх державної реєстрації.  

Звертатись за телефоном:  (044) 275-34-55 Іваніна В.В.

Список опублікованих праць:

1. А.С. Заришняк, А.О. Сипко, А.М. Горобець, Г.В. Дернова, О.А. Потапович, О.О. Кругленко. Застосування відходів тваринництва та рослинництва як органічних добрив під цукрові буряки // Цукрові буряки. – №6 (54). – 2006. – С. 8-10.
2. А.С. Заришняк, А.А. Сыпко. Утилизация отходов животноводства и растениеводства // Сахарная свекла. – №8. – 2007. – С. 19-20.
3. А.С. Заришняк, А.О. Сипко, А.М. Горобець. Спосіб стабілізації родючості ґрунту при вирощуванні цукрових буряків / Науково-інформаційний бюлетень завершених наукових розробок // Аграрна наука-виробництву. – №3. – 2008. – С. 3.
4. А.С. Заришняк, А.О. Сипко. Відтворення родючості ґрунту і продуктивність цукрових буряків / Науково-теоретичний журнал УААН // Вісник аграрної науки. – №8. – 2008. – С. 16-19.
5. А.С. Заришняк, Я.П. Цвей, В.В. Іваніна, Н.К. Шиманська. Ефективність добрив та резерви зерно-бурякової сівозміни у відтворенні родючості чорнозему типового Вісник аграрної науки. – № 12. – 2011. – С. 10-15.
6. А.С. Заришняк, В.В. Іваніна, Н.К. Шиманська, Г.М. Мазур.  Действие удобрений в различных севооборотах Сахарная свекла. – № 8. – 2011. – С. 19-22.
7. А.С. Заришняк, В.В. Іваніна, Н.К. Шиманська. Продуктивність цукрових буряків залежно від систем органо-мінерального удобрення Вісник аграрної науки. – № 10. – 2011. – С. 22-24.
8. А.О. Сипко, А.С. Заришняк, Б.О. Герман, Г.А. Сінчук, О.П. Стрілець.
Дефекат як меліорант під цукрові буряки // Цукрові буряки. – №5. – 2009. – С. 12-15.
9. А.О. Сипко. Меліоративна ефективність дефекату на сірих лісових ґрунтах // Вісник аграрної науки. –  №8. –  2010. – С. 60-63.
10. А.С. Заришняк, А.А. Сыпко. Химическая мелиорация почвы и продуктивность сахарной свеклы // Сахарная свекла. – №1. – 2010. – С. 21-24.
11. А.А. Сыпко. Влияние дефеката на плодородие почвы и продуктивность гибридов // Сахарная свекла. – №8. – 2010. – С. 20-22.
12. Заришняк А.С. Продуктивність цукрових буряків залежно від систем органо-мінерального удобрення / А.С. Заришняк, В.В. Іваніна, Н.К. Шиманська // Вісник аграрної науки. – № 10. – 2011. – С. 17-20.
13. Вплив хімічної меліорації на родючість кислих грунтів лісостепової зони України / А.С. Заришняк, А.О. Сипко, Г.С. Гончарук, Б.О. Герман // Збірник наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України. – Випуск 13. – 2012. – С. 316-322.
14. Заришняк А.С. Оптимізація удобрення зернових культур в зернобуряковій сівозміні / А.С. Заришняк, В.В. Іваніна, Т.В. Колібабчук // Вісник аграрної науки. – № 12. – 2012. – С. 15-18.
15. Заришняк А.С. Стабілізація біогенного балансу та продуктивність зернобурякової сівозміни / А.С. Заришняк, В.В. Іваніна, Т.В. Колібабчук // Вісник аграрної науки. – № 4. – 2012. – С. 26-30.
16. Заришняк А.С. Трансформація вуглецю в чорноземі опідзоленому за різних систем удобрення зернобурякової сівозміни / А.С. Заришняк, В.В. Іваніна, Т.В. Колібабчук // Вісник аграрної науки. – № 8. – 2012. – С. 12-17.
17. Заришняк А.С. Продуктивність цукрових буряків залежно від передпосівної обробки насіння мікродобривами / А.С. Заришняк, О.П. Стрілець // Цукрові буряки. – № 5 (89). – 2012. – С. 10-12.
18. Іваніна В.В. Баланс елементів живлення в різноротаційних сівозмінах залежно від системи удобрення / В.В. Іваніна // Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства». – Вип. 3-4. – К., 2012. – С. 26-33.
19. Іваніна В.В. Динаміка фізико-хімічних властивостей чорнозему опідзоленого за тривалого використання добрив в зернобуряковій сівозміні / В.В. Іваніна // Агробіологія (збірник наукових праць). – Вип. 9 (96). – 2012. – С. 68-72.
20. Іваніна В.В. Зміна енергопотенціалу чорнозему опідзоленого за різних систем удобрення зерно-бурякової сівозміни / В.В. Іваніна // Агроекологічний журнал. – № 3. – 2012. – С. 37-40.
21. Іваніна В.В. Енергетична ефективність агротехнологій за різних систем удобрення зернобурякової сівозміни / В.В. Іваніна // Цукрові буряки. –  № 6 (90). – 2012. – С. 17-19.
22. Іваніна В.В. Оптимізація зернобурякової сівозміни в умовах біологізації землеробства / В.В. Іваніна // Вісник аграрної науки. – № 6. – 2012. – С. 10-14.
23. Іваніна В.В. Резерви підвищення продуктивності цукрових буряків і стабілізації родючості ґрунту / В.В. Іваніна, Т.В. Колібабчук, П.О. Кулеша // Збірник наук. праць ІБКЦБ. – Вип. 14. – К., 2012. – С. 61-64.
24. Влияние норм и соотношения элементов питания на урожайность / В.В. Иванина, Н.С. Зацерковная, Н.К. Шиманская, К.А. Савчук // Сахарная свекла. – № 4. – 2013. – С. 13-15.
25. Заришняк А.С. Влияние удобрений на продуктивность зерносвекловичного севооборота / А.С. Заришняк, В.В. Иванина // Агрохимия. – № 9. – 2013. – С. 40-46.
26. Заришняк А.С. Влияние удобрений на содержание гумуса почвы и продуктивность звена севооборота / А.С. Заришняк, В.В. Иванина, Н.К. Шиманская // Сахарная свекла. – № 9. – 2013. – С. 34-36.
27. Заришняк А.С. Калійний режим чорнозему опідзоленого за тривалого удобрення зерно-бурякової сівозміни / А.С. Заришняк, В.В. Іваніна, Т.В. Колібабчук // Вісник аграрної науки. –  № 6. – 2013. – С. 10-14.
28. Заришняк А.С. Оптимизация питания сахарной свеклы в звеньях севооборота / А.С. Заришняк, В.В. Іваніна, Т.В. Колібабчук // Сахарная свекла. –  № 3. – 2013. –  С. 14-16.
29. Заришняк А.С. Продуктивність цукрових буряків залежно від способів внесення мікродобрив / А.С. Заришняк, О.П. Стрілець // Цукрові буряки. – № 1 (91). – 2013. – С. 8-9.
30. Ефективний спосіб підвищення урожайності цукрових буряків / А.С. Заришняк, В.В. Іваніна, А.О. Сипко, Н.К. Шиманська // Науково-інформаційний бюлетень завершених наукових розробок. Аграрна наука виробництву. – № 1. – 2013. – С. 3.
 31. Іваніна В.В. Біологізація системи удобрення в формуванні калійного режиму чорнозему типового вилугуваного / В.В. Іваніна, Н.К. Шиманська, Г.М. Мазур // Агробіологія (збірник наукових праць). – Вип. 10 (100). – 2013. – С. 100-103.
32. Іваніна В.В. Енергетичний баланс чорнозему типового вилугуваного та ефективність агротехнологій залежно від системи удобрення / В.В. Іваніна // Збірник наукових праць ІБКЦБ. Вип. 18. – К., 2013. – С. 99-101.
33. Іваніна В.В. Заходи біологізації в підвищенні енергетичної ефективності агротехнологій / В.В. Іваніна // Збірник наукових праць ІБКЦБ. – Вип. 17. – Т. 2. – К., 2013. – С. 106-110.
34. Іваніна В.В. Заходи біологізації в формуванні фосфатного режиму чорнозему типового вилугуваного легкосуглинкового / В.В. Іваніна, Н.К. Шиманська, Г.М. Мазур // Вісник аграрної науки. –  № 12. – 2013. – С. 21-24.
35. Іваніна В.В. Роль добрив в підвищенні енергетичної ефективності агротехнологій / В.В. Іваніна // Вісник аграрної науки. –  № 3. – 2013. – С. 20-24.
36. Сипко А.О. Вплив вапнування на вміст гумусу в чорноземі типовому слабовилугованому в умовах північно-східного Лісостепу України / А.О. Сипко, О.П. Стрілець, Г.А. Сінчук // Вісник аграрної науки. – № 5. – 2013. – С. 19-22.     
37. Заришняк А.С. Фосфатный режим чернозема оподзоленного при длительном применении удобрений / А.С. Заришняк, В.В. Иванина, Т.В. Колибабчук // Агрохимия. – № 4. – 2014. – С. 20-26.
38. Сипко А.О. Відтворення вмісту гумусу в слабо кислому сірому опідзоленому грунті за різних технологій хімічної меліорації в умовах Правобережного Лісостепу України / А.О. Сипко, Г.С. Гончарук // Вісник аграрної науки. – № 1. – 2014. – С. 55-58.