Сектор агрохімічних та вегетативних досліджень

Телефон: 
Ел. пошта: 

 

Завідуюча сектору
Стрілець Оксана Петрівна, к.с.-г.н, п.н.с.

 

Співробітники:

Самаріна Наталія Миколаївна – лаборант

 

Напрями наукової діяльності лабораторії:

Вивчення впливу біологізації, вапнування, мінеральних добрив, мікродобрив виготовлених за нанотехнологіями на родючість ґрунту та продуктивність сільськогосподарських (пшениця озима, ячмінь ярий, кукурудза на зерно, соя) та біоенергетичних культур (сорго зернове та цукрове, буряки цукрові та ін.). Формування парадигми сталого удобрення сільськогосподарських та біоенергетичних культур, збереження родючості ґрунтів в умовах глобального потепління.
26.00.02.07.Ф «Розроблення агрохімічних основ управління фотосинтетичним потенціалом сорго зернового в умовах змін клімату» (РК 0121U100597)
26.00.02.12.П «
Елементи нанотехнологій в інтенсифікації механізмів живлення та формуванні високої продуктивності цукроносних біоенергетичних культур» (РК 0121U100598)
27.00.03.02.Ф
 «Наукові основи управління продуктивними та екологічними функціями кислих ґрунтів в умовах екологічно мінливого середовища» (РК 0121U100536)
27.00.03.03.Ф
 «Біологічні основи відтворення природних процесів та функцій чорноземних ґрунтів в умовах глобального потепління» (РК 0121U100593)
27.00.03.04.Ф 
«Особливості зміни родючості ґрунту за довготривалого антропогенного навантаження в агроекосистемах Лісостепу в умовах кліматичних змін» (РК 0121U100594)
27.00.03.06.Ф «
Оптимізація агрофізичного і агрохімічного стану ґрунту за різних систем його обробітку в умовах довготривалого антропогенного навантаження в сівозмінах Лісостепу» (РК0121U100595)

Послуги, які надає лабораторія:

  • проведення вегетаційних досліджень з вивчення впливу режимів зволоження та рівнів удобрення на продуктивність сільськогосподарських культур (буряки цукрові, соя, пшениця озима) у контрольованих умовах вирощування. Дозволяє встановити адаптивність сучасних сортів та гібридів до вирощування в умовах посухи та визначити їх продуктивність;
  • повний агрохімічний аналіз ґрунту, встановлення продуктивності ґрунтів, визначення їх придатності для вирощування сільськогосподарських культур. Надання рекомендацій з ефективного удобрення сільськогосподарських культур;
  • діагностика кислих ґрунтів, підготовка рекомендацій з ефективного їх використання та удобрення;
  • випробування нових форм мінеральних та мікродобрив в посівах сільськогосподарських культур, підготовка звітів щодо їх ефективного використання та державної реєстрації.   
  •                

        Монографії:

1. Заришняк А.С., Цвей Я.П., Іваніна В.В. Оптимізація удобрення та родючості ґрунту в сівозмінах. Монографія. Київ: «Аграрна наука». 2015. 207 с.
2. Іваніна В.В. Біологізація удобрення культур у сівозмінах. К.: ЦП «Компринт». 2016. 328 с.

Публікації:    Публікації науковців