Напрями діяльності

 

ОСНОВНИМИ НАПРЯМАМИ ДIЯЛЬНОСТI ІНСТИТУТУ ТА ЙОГО МЕРЕЖІ Є:

  • ​створення та впровадження у виробництво нових конкурентоспроможних сортів і гібридів буряків кормових, буряків цукрових і біоенергетичних культур;

  • інтродукція та селекція нових біоенергетичних культур;

  • виробництво добазового, базового та сертифікованого насіння буряків цукрових та кормових, зернових, круп'яних і біоенергетичних культур та нішових культур;

  • розробка генетичних, біотехнологічних та фізіолого-біохімічних методів створення високоадаптованого вихідного матеріалу для потреб селекції стевії, міскантусу, свічграсу, енергетичної верби, павловнії та інших;

  • розробка біоадаптивних і екологічно безпечних технологій для сталого вирощування біоенергетичних культур на маргінальних землях;

  • управління станом агрофітоценозів, удосконалення захисту плантацій біоенергетичних культур від бур'янів, шкідників та хвороб з метою гарантованого щорічного вирощування необхідного обсягу біомаси як джерела сировини для виробництва біопалива при мінімізації витрат; 

  • наукове обґрунтування зерно-бурякових сівозмін та агробіоценозів у нових умовах господарювання і земельних відносин;

  • удосконалення шляхів і механізмів інформаційно-консалтингового супроводу інновацій для ефективного впровадження їх у виробництво.

Пріоритетним типом наукових досліджень є органічне поєднання фундаментальних досліджень з прикладними інноваційними розробками, придатними для безпосереднього впровадження у виробництво після їх попередньої апробації.