Фінансова звітність суб'єктів господарювання мережі Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України за 2019 рік (щоквартально)