Структура

 

СТРУКТУРА
Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН
на 2023 рік

1.    Адміністративне управління
2.   Сектор бухгалтерського обліку та звітності
3.   Сектор наукового забезпечення обліку кадрів
​4.  
Відділ досліджень інноваційного потенціалу та трансферу технологій
5.   Науково-організаційний відділ та аспірантури
6.   Відділ селекції і сталих технологій вирощування та переробляння біоенергетичних культур 
       6.1.  Лабораторія селекції і технологій вирощування біоенергетичних культур 
       6.2.  Лабораторія науково-технічного забезпечення технологій виробництва, переробки та використання біомаси   

7.   Відділ селекції та насінництва сільськогосподарських культур
      7.1.   Лабораторія селекції цукрових та кормових буряків
      7.2.   Лабораторія селекції, біотехнології зернових і нішевих культур та генетичних ресурсів
      7.3.   Лабораторія насіннезнавства, насінництва та розсадництва
8.   
Відділ селекції, генетики та цитології
       8.1.
  Лабораторія цитогенетики
             8.1.1. 
Сектор молекулярно-генетичного аналізу та технологічної якості
       8.2.  Лабораторія біотехнології
 9. Відділ  здоров’я рослин
       9.1.  Лабораторія землеробства та гербології
       9.2. Лабораторія фітопатології і ентомології   
  
10.  Відділ  агрохімічних досліджень
       10.1. Лабораторія агрохімічних та вегетативних досліджень
       10.2. Спеціалізована контрольно-насіннєва аналітико-технологічна лабораторія    

11.  Відділ цифрових технологій в агрономії
​        11.1.  Лабораторія інформаційних технологій
 
        11.2. 
 Сектор досліджень з економіки та маркетингу        
        11.3.  Науково-технічна бібліотека

        11.4.  Сектор наукових досліджень з питань інтелектуальної власності
14.  Адміністративно-господарський відділ

 

 

Українська