Структура

 

СТРУКТУРА
Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН
на 2021 рік

1.    Адміністративне управління
2.   Сектор бухгалтерського обліку та звітності
3.   Сектор наукового забезпечення обліку кадрів
​4.  
Відділ досліджень інноваційного потенціалу та трансферу технологій
5.   Науково-організаційний відділ та аспірантури
6.   Відділ селекції і сталих технологій вирощування та переробляння біоенергетичних культур 
       6.1.  Лабораторія селекції і технологій вирощування деревних біоенергетичних культур 
       6.2.  Сектор селекції і технологій вирощування біоенергетичних злакових культур та буряків   

7.   Відділ селекції, генетики та цитології
       7.1.  Лабораторія молекулярно-генетичного аналізу та технологічної якості
       7.2   Лабораторія селекції цукрових буряків та генетичних ресурсів

       7.3.  Лабораторія цитогенетики
8.   Лабораторія селекції, насінництва та біотехнології зернових і нішевих культур 
       8.1.  Сектор стевії
       8.2.  Сектор біотехнології нішевих культур 

 9.   Лабораторія насіннєзнавства та насінництва буряків, зернових і біоенергетичних культур
10.  Лабораторія гербології
11.  Лабораторія здоров
я рослин    
12.  Лабораторія агрохімії та екології грунтів
13.  Спеціалізована контрольно-насіннєва аналітико-технологічна лабораторія
14.  Відділ математичного моделювання та цифрових технологій в агрономії
​        14.1.  Лабораторія математичного моделювання та інформаційних технологій
 
        14.2.  Лабораторія агроекомоніторингу, землеробства та діджиталізації

15.  Лабораторія досліджень з економіки, маркетингу та планування
        15.1.  Сектор наукових досліджень з питань інтелектуальної власності

16.  Адміністративно-господарський відділ

 

 

Українська