Структура

 

СТРУКТУРА
Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН
на 2022 рік

1.    Адміністративне управління
2.   Сектор бухгалтерського обліку та звітності
3.   Сектор наукового забезпечення обліку кадрів
​4.  
Відділ досліджень інноваційного потенціалу та трансферу технологій
5.   Науково-організаційний відділ та аспірантури
6.   Відділ селекції і сталих технологій вирощування та переробляння біоенергетичних культур 
       6.1.  Лабораторія селекції і технологій вирощування біоенергетичних культур 
       6.2.  Лабораторія науково-технічного забезпечення технологій виробництва, переробки та використання біомаси   

7.   Відділ селекції, генетики та цитології
       7.1.  Лабораторія молекулярно-генетичного аналізу та технологічної якості
       7.2   Лабораторія селекції цукрових та кормових буряків

       7.3.  Лабораторія цитогенетики
       7.4.  Лабораторія біотехнології

 8.   Лабораторія насіннєзнавства, насінництва та розсадництва
 9. Відділ
 здоров’я рослин
       9.1.  Лабораторія гербології
       9.2. Лабораторія фітопатології
       9.3.  Сектор ентомології
    
10.  Відділ землеробства та агрохімії
       10.1. Лабораторія агрохімічних та вегетативних досліджень
       10.2. 
Спеціалізована контрольно-насіннєва аналітико-технологічна лабораторія
       10.3. 
Сектор діджиталізації технології землеробства та рослинництва 
11.  Відділ цифрових технологій в агрономії
​        11.1.  Лабораторія інформаційних технологій
 
        11.2.  
Лабораторія селекції, біотехнології зернових і нішевих культур та генетичних ресурсів
12.  Лабораторія досліджень з економіки, маркетингу та інтелектуальної власності
        12.1.  Сектор наукових досліджень з питань інтелектуальної власності

13.  Адміністративно-господарський відділ

 

 

Українська