Структура

 

СТРУКТУРА
Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН
на 2023 рік

1.    Адміністративне управління
2.   Сектор бухгалтерського обліку та звітності
3.   Сектор наукового забезпечення обліку кадрів
​4.  
Відділ досліджень інноваційного потенціалу та трансферу технологій
5.   Науково-організаційний відділ та аспірантури
6.   Відділ селекції і сталих технологій вирощування та переробляння біоенергетичних культур 
       6.1.  Лабораторія селекції і технологій вирощування біоенергетичних культур 
       6.2.  Лабораторія науково-технічного забезпечення технологій виробництва, переробки та використання біомаси   

7.   Відділ селекції, генетики та цитології
            7.1.   Лабораторія селекції цукрових та кормових буряків

            7.2.  Лабораторія цитогенетики
               7.2.1. 
Сектор молекулярно-генетичного аналізу та технологічної якості
            7.3.  Лабораторія біотехнології
 8.   Лабораторія насіннєзнавства, насінництва та розсадництва
 9. Відділ
 здоров’я рослин
       9.1.  Лабораторія землеробства та гербології
       9.2. Лабораторія фітопатології і ентомології
     
  
10.  Відділ  агрохімічних досліджень
       10.1. Лабораторія агрохімічних та вегетативних досліджень
       10.2. 
Спеціалізована контрольно-насіннєва аналітико-технологічна лабораторія
       

11.  Відділ цифрових технологій в агрономії
​        11.1.  Лабораторія інформаційних технологій
 
        11.2.  
Лабораторія селекції, біотехнології зернових і нішевих культур та генетичних ресурсів
12.  Сектор досліджень з економіки та маркетингу 
13.  Сектор наукових досліджень з питань інтелектуальної власності

14.  Адміністративно-господарський відділ

 

 

Українська