Відділ селекції і сталих технологій вирощування та переробляння біоенергетичних культур

Телефон: 
Ел. пошта: 

 

Завідувач відділу
Ганженко Олександр Миколайович, д.с.-г.н., с.н.с

                        Резюме:   UA: Pезюме   

Відділ складається з таких підрозділів:

            Завідувач: Гументик М.Я. тел. +380965456453, hmy@ukr.net
            Склад: Фучило Я.Д., д.с.-г. н., професор, гол.наук.співроб
                         Хіврич Олександр Борисович, ст. наук. співроб.
                         Кателевський В.М., наук.співроб.
                         Дмітрієв В.М., провідн.фахівець
                         Шайтанов О.В., технік 

            Завідувач: Кравчук Володимир Іванович
            Склад: Квак В.М. пр. наук. співроб., kvak-vm@ukr.net.
                         Правдива Л.А., к. с.-г. н., старш.наук.співроб.
                         Іванюта Михайло Васильович, старш. наук. співроб.
                         Саганов Микола Іванович – головний фахівець
                         Гументик О.В., фахівець

 Основні напрямки наукових досліджень у 2021-2025 рр:

26.00.02.01.Ф Розроблення екологічних та економічних основ сталого вирощування багаторічних злакових біоенергетичних культур на малопродуктивних землях. Керівник проєкту: Ганженко Олександр Миколайович,  к. т.н.
26.00.02.02.Ф Розроблення методологічних основ оцінки енергетичного потенціалу нових багаторічних злакових культур (міскантусу гігантського, проса прутоподіб-ного) у різних ґрунтово-кліматич-них зонах України. Керівник проєкту: Квак Володимир Михайлович, к.с.-г.н.
26.00.02.03.Ф Розроблення екологічних та біологічних основ високопроду-ктивного вирощування сорго зернового у різних ґрунтово-кліматичних зонах України. Керівник проєкту: Правдива Людмила Анатоліївна,  к.с.-г.н.
26.00.02.04.Ф Екологічні та біологічні основи формування продуктивності павловнії в різних ґрунтово-кліматичних зонах України. Керівник проєкту: Гументик Михайло Ярославович,  к.с.-г.н
26.00.02.05.Ф Розроблення екологічних та біологічних основ отримання енергетичної біомаси рослин родини Salicaceae у різних агроландшафтах України. Керівник проєкту: Фучило Ярослав Дмитрович, д.с.-г.н.
26.00.02.16.П Встановлення потенціалу продуктивності енергетичних буряків цукрових як сировини для виробництва біопалива залежно від системи удобрення в зоні бурякосіяння. Керівник проєкту: Хіврич Олександр Борисович,  к.с-г.н.
26.00.01.11.П Оцінка енергетичного потенціалу сортів верби прутовидної (Salix viminals L.) в умовах Лісостепу України. Керівник проєкту: Фучило Ярослав Дмитрович, д.с.-г.н.

Основні наукові розробки

У відділі виконуються завдання з селекції і розробки сталих технологій вирощування таких біоенергетичних рослин як: цукрові та кормові буряки, цукрове та зернове сорго, міскантус, просо прутоподібне (свічграс), верба, тополя, акація та павловнія, проводиться селекційний процес із виведення нових сортів даних культур. Зокрема створені і занесені до Державного реєстру сорти міскантусу: Осінній Зорецвіт, Снігова Королева, Місячний Промінь; сорти свічграсу: Морозко, Лядовське; сорт верби: Збруч.

За останні роки на основі розробок відділу сформовано та написано 4 монографії:

1. Енергетична верба: технологія вирощування та використання / [М.В. Роїк, В.М. Сінченко, Я.Д. Фучило, О.М. Ганженко та ін.]. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015. – 340 с.
2. Методологія дослідження енергетичних плантацій верб і тополь: монографія / за ред. члена-кореспондента НААН В.М. Сінченка / [Я.Д. Фучило, В.М. Сінченко, О.М. Ганженко, М.Я. Гументик та ін.]. – К.: ТОВ «ЦП «Компринт», 2018. – 137 с. (ISBN 978-966-929-733-4)
3. Вирощування біоенергетичних культур: монографія / за ред. к.с.-г.н. М.Я. Гументика / [М.Я. Гументик, Б.М. Радейко, Я.Д. Фучило, В.М. Сінченко, О.М. Ганженко та ін.]. – К.: ТОВ «ЦП «Компринт», 2018. – 178 с. (ISBN 978-966-929-779-2)
4. Міскантус в Україні: монографія / [М.В. Роїк, В.М. Сінченко, [В.І. Пиркін], В.М. Квак та ін.]. - К. : ФОП Ямчинський О.В., 2019 – 256 с.   ISSN 978-617-7804-11-5

Розроблено ряд методичних рекомендацій:

 1. Методичні рекомендації з технології вирощування і переробляння міскантусу гігантського / [В.Л. Курило, О.М. Ганженко, М.Я. Гументик та інші] – К.: ЦП «Компринт», 2016 – 40 с. ISBN 978-966-929-291-9
 2. Методичні рекомендації з технології вирощування і переробляння цукрового сорго як сировини для виробництва біопалива / [О.М. Ганженко, В.Л. Курило, Л.А. Герасименко та інші] – К.: ЦП «Компринт», 2017 – 24 с.
 3. Методичні рекомендації з технології вирощування буряків цукрових як сировини для виробництва біоетанолу / [М.В. Роїк, О.М. Ганженко, О.Б. Хіврич, В.М. Сінченко та інші] – К.: ТОВ «ЦП «Компринт», 2018. – 41 с. (ISBN 978-966-929-859-1)
 4. Методичні рекомендації з визначення  якості сорго цукрового як сировини для харчової промисловості та виробництва  біопалива // Л.А. Правдива, І.І. Бойко, Н.О. Григоренко, О.М. Ганженко, В.М. Сінченко – К.:
 5. Методичні рекомендації з вирощування і переробляння цукрового сорго як сировини для виробництва різних видів біопалива в різних ґрунтово-кліматичних зонах України / О.М. Ганженко, Л.А. Правдива, Я.Д. Фучило, О.Б. Хіврич, П.Ю. Зиков, М.Я. Гументик, Г.С. Гончарук, В.М. Смірних, Ю.П. Дубовий, О.М. Атаманюк, О.Г. Іванова, В.Л. Гамандій, О.В. Яланський. – К.: Компринт, 2020. – 20 с. ISBN 978-617-8007-00-3
 6. Методичні рекомендації з вирощування сорго зернового як сировини для харчової промисловості та виробництва біопалива // М.В. Роїк, Л.А. Правдива, О.М. Ганженко, В.А. Доронін, В.М. Сінченко, В.Л. Курило, Я.Д. Фучило, В.М. Квак, О.Б. Хіврич, П.Ю. Зиков, Г.С. Гончарук, В.М. Смірних, О.Г. Іванова, Ю.П. Дубовий, О.М. Атаманюк, О.В. Яланський.  К.: Компринт, 2020. 21 с. ISBN 978-617-8007-02-7
 7. Методичні рекомендації з використання технічних засобів під час вирощування міскантусу гігантського / О.М. Ганженко, В.М. Квак, М.Я. Гументик, Я.Д. Фучило, Г.В. Цвігун, О.Б. Хіврич, Л.А. Правдива, П.Ю. Зиков, Г.С. Гончарук, В.М. Смірних, Ю.П. Дубовий, О.М. Атаманюк, Л.О. Суслик, Р.В. Кубряк, В.М. Кателевський– К.: Компринт, 2021. – 26 с. ISBN 978-617-8007-06-5
 8. Методичні рекомендації з технології вирощування та переробляння буряків цукрових як сировини для виробництва біогазу / О.М. Ганженко, О.Б. Хіврич, О.М. Атаманюк, М.Я. Гументик, Я.Д. Фучило, В.М. Квак, Л.А. Правдива С.М. Сенчук, Н.О. Кононюк, П.Ю. Зиков, В.В. Дмитрієв – К.: Компринт, 2021. – 16 с.

Наукова новизна технічних і технологічних рішень захищена понад 20 Патентами на способи вирощування різних біоенергетичних культур: міскантусу (75541, 76087, 76084, 76088, 77117, 77118, 91517, 97286, 112487, 111363), свічграсу (74261, 92284, 102471), верби (89472, 104007, 111290), цукрового сорго (77038, 79472, 79473, 91516).

Відділ спільно з провідними європейськими науково-дослідними установами працює над реалізацією проектів міжнародної програми «Горизонт 2020». Із 2016 року співробітниками відділу (Ганженко О.М.) в складі міжнародного консорціуму виконується проект «Стале вирощування біомаси на маргінальних землях в Європі» (SEEMLA), метою якого є створення сприятливих інноваційних стратегій землекористування для сталого виробництва енергії з сировини рослинного походження, вирощеної на маргінальних землях із поліпшенням загального стану агроекосистем. До складу консорціуму з виконання цього проекту увійшли такі провідні науково-дослідні установи Європи як Агентство з поновлюваних ресурсів (Німеччина), Інститут енергетики та екологічних досліджень (Німеччина), Бранденбурзький технічний університет (Німеччина), Університет Демокріта Фракії (Греція), Децентралізоване адміністрування Македонії та Фракії (Греція) й Ліга з охорони навколишнього середовища (Італія). В рамках проекту співробітниками відділу створено каталог біоенергетичних рослин, придатних для вирощування на маргінальних землях Європи та закладено пілотні проекти на Ялтушківській та Веселоподільській дослідно-селекційних станціях. Із 2017 року науковці відділу (Фучило Я.Д.) спільно з вченими з 11 країн Європи (Великобританія, Греція, Португалія, Італія, Франція, Нідерланди, Польща, Німеччина, Латвія, Австралія) виконують проект «Маргінальні землі для вирощування технічних культур» (MAGIC).

Співробітники відділу беруть активну участь у міжнародних та загальнодержавних виставках, конференціях і в навчальному процесі студентів, аспірантів та інших науковців, виборюють міжнародні гранти та загальнодержавні премії, підвищують свою кваліфікацію й координують наукову діяльність інших лабораторій та відділів Інституту й установ співвиконавців.

Відділ час від часу поповнюється новими кваліфікованими кадрами, кандидатами наук та докторами. За цей проміжок часу в аспірантурі навчалось більше десяти аспірантів, частина з яких захистила кандидатські дисертації та залишилась працювати в Інституті.

Наукові публікації

 1. Ганженко О.М. Теплотворні властивості твердого біопалива / О.М. Ганженко, М.Я. Гументик // Біоенергетика. – 2016. – №1. – C. 14-16.
 2. Вербняк А.А. Сорго цукрове – перспективна біоенергетична культура в умовах недостатнього зволоження східного лісостепу України / А.А. Вербняк, О.М. Ганженко, В.М. Смірних // Цукрові буряки – 2016 – №4 – С.9-10.
 3. Роїк М.В. Енергетично незалежні села Німеччини - приклад для України / М.В. Роїк, О.М. Ганженко, Є.В. Бобровний // Біоенергетика – 2016. – №2 (8). – С. 21-22.
 4. Ivanina, V. & Hanzhenko, O. (2016a). Report of general understanding of MagL (D2.1) In: SEEMLA project reports, supported by the EU’s Horizon 2020 programme under GA No. 691874, Institute for Bioenergy Crops & Sugar Beet of the National Academy of Agricultural Science (IBC&SB), Ukraine
 5. Hanzhenko, O., Roik, M. & Ivanina, V. (2016). Catalogue for bioenergy crops and their suitability in the categories of MagLs (D2.2) In: SEEMLA project reports, supported by the EU’s Horizon 2020 programme under GA No. 691874, Institute for Bioenergy Crops & Sugar Beet of the National Academy of Agricultural Science (IBC&SB), Ukraine https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5b4985350&appId=PPGMS
 6. Ivanina, V., Roik, M. & Hanzhenko, O. (2016b). Report on MagL concepts, debate and indicators (D2.3) In: SEEMLA project reports, supported by the EU’s Horizon 2020 programme under GA No. 691874, Institute for Bioenergy Crops & Sugar Beet of the National Academy of Agricultural Science (IBC&SB), Ukraine
 7. Ганженко О.М. Енергетична продуктивність цукрового сорго залежно від елементів технології вирощування / О. М. Ганженко, Л. А. Герасименко, О. Г. Іванова, К. М. Копчук // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків : зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. – К. : ФОП Корзун Д.Ю., 2016. – Вип. 24. – С. 11–18.
 8. Ганженко О.М. Вплив мінеральних добрив на врожайність біомаси міскантусу в умовах карпатського регіону / О.М. Ганженко, В.М. Квак, Г.О. Федорин // Зб. наук. статей «Нетрадиційні і поновлювальні джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні». – Львів: НУ «Львівська політехніка» – 2017 – С.113-116.
 9. Бойко І.І. Залежність якості біомаси енергетичної верби від віку плантації та строків збирання врожаю / І.І. Бойко, О.О. Марчук, О.М. Ганженко, Т.В. Шевченко // Біоенергетика – 2017. – №1. – С. 24-26.
 10. Ганженко О.М. Розвиток енергоефективності та відновлювальної енергетики в 2016 році / О.М. Ганженко // Біоенергетика – 2017. – №1. – С. 4.
 11. Ганженко О.М. №1 для біопалива / О.М. Ганженко, Л.А. Герасименко // The Ukrainian Farmer – 2017. – №6. – С. 136-138.
 12. Ганженко О.М. Робінія  псевдоакація  (Robinia pseudoacacia L.) – перспективна біоенергетична культура / О.М. Ганженко, Я.Д. Фучило, Є.В. Бобровний// Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні агротехнології: теорія та практика». – Вінниця, Нілан ЛТД. – 2017. – С. 72.
 13. Роїк М.В. Динаміка накопичення енергетично корисних речовин вітчизняними гібридами цукрових буряків / М.В. Роїк, О.М. Ганженко, Н.О. Кононюк // Біоенергетика – 2017. – №2. – С. 5-8.
 14. Квак В.М. Визначання площі листкової поверхні в різних видів міскантусу розрахунковим методом / В.М. Квак, О.М. Ганженко, П.Ю. Зиков, О.Б. Хіврич // Новітні агротехнології, 2017, №5. doi: 10.21498/na.5.2017.122228
 15. Фучило Я. Д., Гнап І. В., Ганженко О. М. Ріст і продуктивність деяких сортів енергетичної верби іноземної селекції в умовах Волинського Опілля // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2018 – Т 14 № 2. – С.230-239.
 16. Квак В.М. Залежність площі листкової поверхні та маси рослин міскантусу від морфометричних показників / В.М. Квак, О.М. Ганженко, М.Я. Гументик, Г.В. Цвігун // Наукові праці ІБКіЦБ. – 2018. – Вип. 26. – С. 75-83.
 17. Бунецький В.А. Біочар – висококалорійне паливо та запорука великої врожайності! / В.А. Бунецький, О.М. Ганженко, М.В. Роїк // Біоенергетика/Bioenergy. – №2 (12). – 2018. – С. 8-12.
 18. Ганженко А.Н. Влияние сортовых особенностей на количество и качество сока из сахарного сорго / А.Н. Ганженко // Сахарная свекла. – 2019. – №1. – С. 41-44.
 19. Ганженко О.М. Економічні аспекти вирощування багаторічних енергетичних культур / О.М. Ганженко, Я.Д. Фучило, В.М. Квак // Біоенергетика/Bioenergy. – №1 (13). – 2019. – С. 4-7.
 20. Хіврич О.Б. Вплив строків збирання буряків цукрових на вихід біоетанолу на малопродуктивних землях західного лісостепу україни // О.Б. Хіврич, О.М. Ганженко, Г.С. Гончарук, П.Ю. Зиков // Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні (Збірник наукових праць) – Львів: Національний Університет “Львівська Політехніка”, 2019. – С. 142-145.
 21. Ганженко О.М. Строки збирання буряків цукрових – як важливий фактор в технології їх вирощування для виробництва біоетанолу / О.М. Ганженко, О.Б. Хіврич, Ю.П. Дубовий, С.М. Сенчук, П.І. Саєнко, П.Ю. Зиков // Біоенергетика/Bioenergy. – №2 (14). – 2019. – С. 13-15
 22. Сінченко В.М. Структура продуктивності енергетичної верби залежно від технології її вирощування / В.М. Сінченко, Я.Д. Фучило, О.М. Ганженко, Г.А. Мельничук // Біоенергетика/Bioenergy. – №2 (14). – 2019. – С. 15-18
 23. Правдива Л.А. Ефективність вирощування сорго цукрового як сировини для використання в харчовій та енергетичній промисловості / Л.А. Правдива, О.М. Ганженко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Аграрна освіта та наука:досягнення, роль, фактори росту». – Біла Церква: БЦНАУ, – 2019. – С. 3-5.
 24. Зиков П.Ю. Як і чим краще збирати цукрові буряки / П.Ю. Зиков, О.Б. Хіврич, О.М. Ганженко, Л.А. Правдива // Пропозиція – №10, – 2019. – С. 142-145.
 25. Ганженко О.М. Вплив елементів технології вирощування на продуктивність та вихід біоетанолу з сорго цукрового у Центральному Лісостепу України // Новітні агротехнології. – №7. – 2019. http://jna.bio.gov.ua/article/view/204794. DOI: https://doi.org/10.21498/na.7.2019.204794
 26. Роїк М.В., Ганженко О.М. Агроекологічні аспекти сталого розвитку біоенергетики / М.В. Роїк, О.М. Ганженко // Біоенергетика/Bioenergy. – №1 (15). – 2020. – С. 4-7.
 27. Ганженко О.М. Продуктивність сорго цукрового залежно від елементів технології його вирощування у зоні недостатнього зволоження Східного Лісостепу України. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2020. Вип. 28. С. 64-76. http://bioenergy.gov.ua/sites/default/files/articles/28_64-76_0.pdf
 28. Роїк М.В., Ганженко О.М., Гончарук Г.С. Вплив багаторічних біоенергетичних культур на відновлення родючості ґрунту / М.В. Роїк, О.М. Ганженко, Г.С. Гончарук // Біоенергетика/Bioenergy. – №2 (16). – 2020. – С. 4-6.

Послуги, що надаються:

 • садівний матеріал біоенергетичних культур (ризоми міскантуса, живці верби);
 • насіння проса прутоподібного (світчграсу);
 • консультації щодо закладання плантацій багаторічних енергетичних культур (вибір поля, підбір видового та сортового складу, рекомендована схема садіння);
 • надання пропозицій щодо догляду за насадженнями у перший рік вегетації;
 • розробка рекомендацій щодо ефективної експлуатації багаторічних насаджень біоенергетичних рослин другого та наступного років вегетації;
 • надання рекомендацій щодо подальшого використання зібраної біомаси багаторічних культур на тверде біопаливо;
 • науковий супровід технологій вирощування цукрового та зернового сорго (підбір сортового складу з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов, вибір раціональних агротехнічних агрозаходів з основного та передпосівного обробітку ґрунту, сівба та догляд за посівами);
 • рекомендації щодо оптимальних строків та способів збирання біомаси цукрового сорго з урахуванням особливостей її подальшої переробки;
 • надання рекомендацій з подальшого використання зібраної біомаси цукрового сорго на біогаз та біоетанол;
 • розробка ТЕО на переобладнання котелень з газового палива на використання твердих видів біопалива;
 • послуги з управління міжнародними програмами Горизонт 2020.