Цукрові буряки - перспективна сировина для виробництва біопалива

Буряки цукрові є однією з найважливіших технічних культур як у світі, так і в Україні. Цукрові буряки є головною сировинною базою цукрової промисловості для європейського континенту, а в останні десятиріччя розглядаються як одна з основних біоенергетичних культур.
Цукрові буряки – це рослина з С3 типом фотосинтезу, для якої помірні кліматичні умови Лісостепу України є найбільш сприятливими. Формування продуктивності цукрових буряків відбувається за раціонального використання поживних речовин і вологи. Коефіцієнт транспірації у буряків коливається в межах 240-400, тобто на формування 1 кг сухої речовини рослини витрачають до 400 кг води, а на формування 1 кг цукру – 450 - 500 кг  води.
За програмою НААН 26 «Біоенергетичні ресурси» в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків створено та передано до Державного Реєстру сортів рослин придатних для вирощування в Україні адаптовані до виробництва біопалива гібриди цукрових буряків ‘Рутенія 11’, ‘Рутенія 12’ та ‘Рутенія 13’. Водночас проводяться роботи з дослідження особливостей росту і розвитку цукрових буряків як сировини для виробництва біопалива. Проектом передбачається дослідити енергетичну продуктивність та технологічну якість сучасних вітчизняних гібридів цукрових буряків залежно від системи удобрення та погодних умов. Метою роботи є підвищення продуктивності енергетичних буряків цукрових, як сировини для виробництва біопалива, збільшення виходу біомаси з одиниці площі та біопалива (біоетанолу та біогазу) через пошук оптимальної системи удобрення, зменшення собівартості вирощування.
Польові дослідження за проектом проводяться на Білоцерківській дослідно-селекційній станції ІБКіЦБ НААН