ТК 29 "Технічні культури"

 

Технічний комітет стандартизації 29 (ТК 29) створено Наказом Міністерства сільського господарства і продовольства України, Держстандарту України і Українською академією аграрних наук від 05.10.1992р. № 104/93/238 «Про створення Технічного комітету по стандартизації «Насіння і коренеплоди цукрових буряків» з урахуванням принципу представництва усіх заінтересованих сторін.

Наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)від 14лютого 2017 р.№ 30 «Про зміну назви ТК 29» назву ТК 29 «Насіння і коренеплоди цукрових буряків» змінено на ТК 29«Технічні культури».

Здійснення функцій секретаріату ТК 29, який забезпечує організаційну діяльність технічного комітету, покладено на Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України, що є юридичною особою і знаходиться за адресою: вул. Клінічна, 25, м. Київ, 03141, тел.: (044) 275-50-00, факс: (044) 275-53-66, е-mail: sugarbeet@ukr.net, www.bio.gov.ua.

ТК 29 діє на підставі Положення про Технічний комітет стандартизації 29«Технічні культури»,розробленого відповідно до вимог ДСТУ 1.14:2015 (Положення про ТК 29 затвердженоНаказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)від 13 травня 2016 р.№ 132).

СКЛАД
Технічного комітету стандартизації 29 «Технічні культури»

Голова ТК 29–Микола Роїк, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, директор, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН, тел.: (044) 275-50-00, факс: (044) 275-53-66, e-mail: sugarbeet@ukr.net.

Заступник голови ТК 29–Володимир Доронін, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, зав. лаб. насінництва та насіннєзнавства буряків і біоенергетичних культур, доктор с.-г. наук, професор, тел.: (044) 275-33-55, факс: (044) 275-53-66, e-mail: doronin@tdn.kiev.ua.

Відповідальний секретар ТК 29–Катерина Калатур, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, провідний науковий співробітник, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, тел.: (044) 275-46-22, факс: (044) 275-53-66, e-mail: kkalatur@meta.ua.

 СТРУКТУРА
Технічного комітету стандартизації 29 «Технічні культури»

Назва ПК

Об’єкти стандартизації та їх коди згідно з ДК 004

Ім’я та прізвище голови ПК, адреса, телефон, факс, електронна адреса

Членство у відповідних ТК і ПКISO, IEC, CEN,CENELEC

ПК 1

Насіння цукрових буряків

Насіння цукрових буряків,

65.020.20

Володимир Доронін,

вул. Клінічна, 25, м. Київ, 03141, тел.: (044) 275-33-55, факс: (044) 275-53-66, e-mail: doronin@tdn.kiev.ua

МТК 115,
(Р-член)

ПК 2

Коренеплоди цукрових буряків

Коренеплоди цукрових буряків, 65.020.20

Катерина Калатур,

вул. Клінічна, 25, м. Київ, 03141, тел.: (044) 275-46-22, факс: (044) 275-53-66, e-mail: kkalatur@meta.ua

МТК 115,
(Р-член)

ПК 3 Біоенергетичні культури

Біоенергетичні культури,

65.020.20

Олександр Ганженко,

вул. Клінічна, 25, м. Київ, 03141, тел.: (044) 275-53-55, факс: (044) 275-53-66, e-mail: ganzhenko74@gmail.com

 

ПОЛОЖЕННЯ про ТК 29

СТАНДАРТИ 1996-2017 рр.

 

 

Українська
Приєднані файли: 
ДолученняРозмір
PDF icon Положення про ТК29188.46 КБ
PDF icon СТАНДАРТИ 1996-2017 рр.98.16 КБ