Вчена рада

 

Вчена рада Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України

Вчена рада Інституту  є колегіальним дорадчим органом управління науковою, науково-методичною, науково-організаційною, освітньо - науковою та видавничою діяльністю Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН. У своїй діяльності Вчена рада керується Конституцією України, законами України, у тому числі Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Порядком присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань, нормативними документами Національної академії аграрних наук України, Міністерства освіти і науки України, іншими нормативними актами у сфері освіти, Статутом Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН та Положенням про Вчену раду.

ПОЛОЖЕННЯ  про Вчену раду Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків

Персональний склад Вченої ради Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН
Склад Вченої ради
:

Роїк Микола Володимирович – директор Інституту, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН – голова Вченої ради.
Сінченко Віктор Миколайович – заступник директора з наукової роботи, доктор с.-г. наук, член-кореспондент НААН – заступник голови Вченої ради.
Зінченко Олеся Анатоліївна – вчений секретар ІБКіЦБ, кандидат с.-г. наук, старший дослідник.
Бондар Світлана Олександрівна – завідувач науково-організаційного відділу та аспірантури ІБКіЦБ НААН, кандидат с.-г. наук – секретар Вченої ради.
Балан Василь Миколайович – головний науковий співробітник лабораторії насіннєзнавства та насінництва буряків, зернових і біоенергетичних культур, доктор с.-г. наук, професор.
Бондар Володимир Сергійович – завідувач лабораторії досліджень з економіки, маркетингу та планування, кандидат екон. наук, старший науковий співробітник.
Бурденюк-Тарасевич Лариса Антонівна - головний науковий співробітник лабораторії селекції пшениці м’якої озимої та горошку посівного (ярого), (БЦДСС ІБКіЦБ), доктор с.-г. наук.
Волоха Микола Петрович – завідувач лабораторії агроекомоніторингу, землеробства та діджиталізації, доктор техн. наук, старший науковий співробітник.
Ганженко Олександр Миколайович – завідувач відділу селекції і сталих технологій вирощування та переробляння біоенергетичних культур, кандидат техн. наук, старший науковий співробітник.
Гументик Михайло Ярославович – завідувач лабораторії селекції і технологій вирощування деревних біоенергетичних культур, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник.

Доронін Володимир Аркадійович – завідувач лабораторії насіннєзнавства та насінництва буряків, зернових і біоенергетичних культур, доктор с.-г. наук, професор.
Заришняк Анатолій Семенович – головний науковий співробітник лабораторії агрохімії та екології ґрунтів, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН.
Зацерковна Наталія Сергіївна – старший науковий співробітник науково-організаційного відділу та аспірантури, кандидат с.-г. наук, зав. аспірантурою ІБКіЦБ НААН.
Іваніна Вадим Віталійович – завідувач лабораторії агрохімії та екології ґрунтів, доктор с.-г. наук.
Кулік Олександр Георгійович – завідувач лабораторії селекції цукрових буряків та генетичних ресурсів.
Макух Ярослав Петрович – завідувач лабораторії гербології, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник.
Орлов Станіслав Дмитрович – головний науковий співробітник лабораторії селекції, насінництва та біотехнології зернових і нішевих культур, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник.
Присяжнюк Олег Іванович – завідувач відділу математичного моделювання та цифрових технологій в агрономії, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник.
Ременюк Світлана Олександрівна – провідний науковий співробітник лабораторії гербології, старший науковий співробітник.
Різник Владислав Миколайович – старший науковий співробітник лабораторії гербології, кандидат с.-г. наук.
Саблук Василь Трохимович – завідувач лабораторії здоров’я рослин, доктор с.-г. наук, професор.
Стефанюк Володимир Йосипович – завідувач сектора стевії, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник.
Сторожик Лариса Іванівна – головний науковий співробітник лабораторії насіннєзнавства та насінництва буряків, зернових і біоенергетичних культур, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НААН.
Стрілець Оксана Петрівна – провідний науковий співробітник лабораторії агрохімії та екології ґрунтів, кандидат с.-г. наук.
Тимошенко Сергій Михайлович – заступник директора з виробництва ІБКіЦБ НААН, кандидат с.-г. наук.
Фучило Ярослав Дмитрович – головний науковий співробітник лабораторії селекції і технологій вирощування деревних біоенергетичних культур, доктор с.-г. наук, професор.
Чернуський Вадим Вікторович – завідувач лабораторії селекції, насінництва та біотехнології зернових і нішевих культур, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приєднані файли: 
ДолученняРозмір
PDF icon Положення645.51 КБ