Рада молодих вчених

Рада Молодих Вчених ІБКіЦБ НААН України
Facebook 

 

 
Рада молодих вчених Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН створена з метою об’єднання наукової молоді, висловлення їх інтересів в професійній сфері, всебічного сприяння молоді у науковій діяльності, збереження та розвитку її інтелектуального потенціалу, реалізації творчих інтересів молодих вчених.
Молодими вченими ІБКіЦБ НААН вважаються кандидати і доктори наук, докторанти, аспіранти, здобувачі, наукові співробітники і спеціалісти Інституту віком до 35 років включно, які займаються науково-дослідною роботою.

   

 Голова Ради: Різник Владислав Миколайович, к. с.-г. н., с. н.с. лабораторії гербології
 Телефон: +38 (067) 397-82-85

 Е-mail:      vladresnyk91@gmail.com

 

 

   

 Заступник голови: Дрига Вікторія Вікторівна, к. с.-.г. н., с.н.с.
  лабораторії насіннєзнавства та насінництва буряків, зернових і біоенергетичних культур 
 Телефон: +38 (097) 871-88-76

  Е-mail:       vikadrynaka@mail.ru

 

Секретар Ради: Кателевський Валерій Миколайович, м.н.с.
лабораторії селекції і технологій вирощування деревних біоенергетичних культур
Телефон: +38 (096)-766-97-42

Е-mail: :     2013zvitifin@gmail.com

 

Основні завдання Ради:

  • підтримувати наукову спадкоємність, зберігати наукові школи і напрямки ІБКіЦБ НААН;

  • надавати молодим ученим інформаційну, методичну та організаційну допомогу при підготовці дисертаційних робіт та клопотати перед адміністрацією ІБКіЦБ НААН про надання пільг при виданні авторефератів, публікацій наукових праць, стажуванні, а також при поїздках на наукові і науково-технічні конференції;

  • вести інформаційну підтримку наукової молоді шляхом пошуку і розповсюдження даних про фонди, грантову підтримку молодих вчених, наукові та науково-технічні конференції та симпозіуми;

  • сприяти поширенню (впровадженню) результатів наукових досліджень молодих вчених і спеціалістів.

  • сприяти професійному зростанню наукової молоді ІБКіЦБ НААН, розвитку молодіжних наукових ініціатив і закріпленню молодих наукових кадрів у штаті Інституту;

  • сприяти організації наукових шкіл, конференцій, семінарів, симпозіумів, зокрема міжнародних, які проводяться на базі ІБКіЦБ НААН;

  • сприяти представленню, захисту і реалізації професійних, інтелектуальних, юридичних і соціально-побутових інтересів і прав молодих вчених і спеціалістів ІБКіЦБ НААН.

  • клопотати перед адміністрацією ІБКіЦБ НААН при вирішенні житлових і побутових проблем молодих вчених і спеціалістів Інституту.

Українська
Приєднані файли: 
ДолученняРозмір
PDF icon РМВ28.77 КБ