Разові спецради 2023 р.

 

Спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії у ІБКіЦБ

  

ГОНЧАРУК Олександр Миколайович "Удосконалення елементів технології вирощування міскантусу гігантського в умовах Лісостепу України"

МУСІЧ Володимир Володимирович "Удосконалення елементів технології вирощування міскантусу гігантського в умовах Лісостепу України"

ДАНЮК Максим Сергійович «Агрохімічне обґрунтування системи удобрення буряків цукрових за біологізації вирощування в Правобережному Лісостепу України» 

КОПЧУК Ксенія Миколаївна "Продуктивність короткоротаційних сівозмін залежно від системи удобрення в умовах Лівобережного Лісостепу України" 

ДАНЮК Юрій Сергійович «Формування продуктивності садивного матеріалу енергетичної верби залежно від умов заготівлі та зберігання»

КОРОТЕНКО Ілля Миколайович   "Оптимізація мінерального живлення пшениці озимої на чорноземі вилугуваному Правобережного Лісостепу України"

 

 

 

Українська