Копчук Ксенія Миколаївна

ПІБ здобувача: 

Копчук Ксенія Миколаївна

Тема дисертації:

"Продуктивність короткоротаційних сівозмін залежно від системи удобрення в умовах Лівобережного Лісостепу України", затверджена Вченою радою ІБКіЦБ 
30 січня 2018 року (протокол №  1)

Шифр та назва галузі знань:

20 "Аграрні науки та продовольство"

Код та назва спеціальності:

201 Агрономія

Контактна особа

Завідувач аспірантури: Наталія ЗАЦЕРКОВНА
E-mail:
 aspiranturaisb@ukr.net 
номер телефону: (098) 926-75-62

Інформація про захист

 

Дата та місце захисту:

«  16  »    листопада   2023 р. о 10-00 годині за адресою: 03110, м Київ, вул. Клінічна, 25, корпус 1, Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України

Науковий керівник:

Ременюк Світлана Олександрівна, кандидат сільськогосподарських наук, 06.01.13 гербологія, старший науковий співробітник - 06.01.01 загальне землеробство, завідувач лабораторії землеробства та гербології  Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

Голова ради:

Присяжнюк Олег Іванович
 доктор сільськогосподарських наук, 06.01.09 – рослинництво, професор 201 - агрономія, завідувач відділу цифрових технологій в агрономії  Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

Рецензенти

Доронін Володимир Аркадійович
доктор сільськогосподарських наук, 06.01.14 - насінництво, с.н.с., професор 06.01.05 – селекція і насінництво, завідувач лабораторії насіннєзнавства та насінництва буряків, зернових  і біоенергетичних культур Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН           
        РЕЦЕНЗІЯ

Зінченко Олеся Анатолівна,
кандидат сільськогосподарських наук, 06.01.05 – селекція і насінництво, с.д. 201  агрономія, учений секретар  Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України          
РЕЦЕНЗІЯ

Опоненти:

Ткаліч Юрій Ігорович, 
доктор сільськогосподарських наук, 06.01.01 - загальне землеробство, професор 06.01.01 - загальне землеробство, проректор з наукової та інноваційної діяльності Дніпровського державного аграрно-економічного університету Міністерства освіти і науки України                ВІДГУК

Юник Анатолій Васильович,
доктор сільськогосподарських наук, 06.01.09 - рослинництво, доцент кафедри рослинництва,  Національний університет біоресурсів і природокористування Міністерства освіти і науки України          ВІДГУК

Рішення Вченої ради Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН про створення разової спеціалізованої вченої ради
від 11 вересня 2023 р.

НАКАЗ

Висновок наукового керівника:

ВИСНОВОК

Висновок відділу здоров’я рослин Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація

Рішення Спецради

 

Відеотрансляція захисту доступна за посиланням:
Подключиться к конференции Zoom

https://us06web.zoom.us/j/85276709583?pwd=bcHfUT4SkTlCjVxADnaZQgDjbYpq9p.1

Идентификатор конференции: 852 7670 9583
Код доступа: 622509

 

Відеозапис засідання ради

 

 

Українська