ШУЛЬГА Сергій Сергійович

ПІБ здобувача: 

ШУЛЬГА Сергій Сергійович

Тема дисертації:

"Особливості реалізації біологічного потенціалу буряків цукрових в умовах Степу України", затверджена Вченою радою ІБКіЦБ 
6 листопада 2019 року (протокол №  13)

Шифр та назва галузі знань:

20 "Аграрні науки та продовольство"

Код та назва спеціальності:

201 Агрономія

Контактна особа

Завідувач аспірантури: Наталія ЗАЦЕРКОВНА
E-mail:
 aspiranturaisb@ukr.net 
номер телефону: (098) 926-75-62

Інформація про захист

 

Дата та місце захисту:

«  14  »    грудня   2023 р. о 12-00 годині за адресою: 03110, м Київ, вул. Клінічна, 25, корпус 1, Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України

Науковий керівник:

Присяжнюк Олег Іванович, доктор сільськогосподарських наук, 06.01.09 рослинництво, професор - 201 агрономія, завідувач відділу цифрових технологій в агрономії  Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

Голова ради:

Сторожик Лариса Іванівна
 доктор сільськогосподарських наук, 06.01.09 – рослинництво, професор 201 - агрономія, головний науковий співробітник лабораторії насіннєзнавства, насінництва та розсадництва  Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

Рецензенти

Іваніна Вадим Віталійович
доктор сільськогосподарських наук, 06.01.04 – агрохімія, професор, 201 – агрономія, завідувач відділу агрохімічних досліджень Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України                  РЕЦЕНЗІЯ

Ганженко Олександр Миколайович,
доктор сільськогосподарських наук, 06.01.09 – рослинництво, с.н.с., завідувач відділу селекції і сталих технологій вирощування та переробляння біоенергетичних культур Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України                    РЕЦЕНЗІЯ

Опоненти:

Мельник Андрій Васильович, 
доктор сільськогосподарських наук, 06.01.09 - рослинництво, професор 06.01.09 - рослинництво, професор кафедри садово-паркового та лісового господарства Сумського національного аграрного університету                ВІДГУК

Карпук Леся Михайлівна,
доктор сільськогосподарських наук, 06.01.09 - рослинництво, професор кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства,  Білоцерківський національний аграрний університет          ВІДГУК

Рішення Вченої ради Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН про створення разової спеціалізованої вченої ради
від 23 жовтня 2023 р.

НАКАЗ

Висновок наукового керівника:

ВИСНОВОК

Висновок відділу цифрових технологій в агрономії Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація

Рішення Спецради

 

Відеотрансляція захисту доступна за посиланням:
Підключитись до конференції можна за посиланням Zoom
https://us06web.zoom.us/j/82227082419?pwd=BgXA0fqY18w3xZEWX0q2ULR6vVLyIQ.1

Ідентифікатор конференції: 822 2708 2419
Код доступу: 953822

 

Відеозапис засідання ради

 

 

Українська