Коротенко Ілля Миколайович

ПІБ здобувача: 

Коротенко Ілля Миколайович

Тема дисертації:

"Оптимізація мінерального живлення пшениці озимої на чорноземі вилугуваному Правобережного Лісостепу України", затверджена Вченою радою ІБКіЦБ 
30 січня 2018 року (протокол №  1)

Шифр та назва галузі знань:

20 "Аграрні науки та продовольство"

Код та назва спеціальності:

201 Агрономія

Контактна особа

Завідувач аспірантури: Наталія ЗАЦЕРКОВНА
E-mail: aspiranturaisb@ukr.net 
номер телефону: (098) 926-75-62

Інформація про захист

 

Дата та місце захисту:

«  _5__  »    _вересня_    2023 р. о 10-00 годині за адресою: 03110, м Київ, вул. Клінічна, 25, корпус 1, Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України

Науковий керівник:

Іваніна Вадим Віталійович, доктор сільськогосподарських наук, 06.01.04 Агрохімія, доцент, завідувач відділу агрохімічних досліджень
 Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

Голова ради:

Сторожик Лариса Іванівна
 доктор сільськогосподарських наук, 06.01.09 – рослинництво, старший науковий співробітник 06.00.22 - ентомологія, головний науковий співробітник лабораторії насіннєзнавства та насінництва буряків, зернових і біоенергетичних культур  Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

Рецензенти

Доронін Володимир Аркадійович
доктор сільськогосподарських наук, 06.01.14 - насінництво, с.н.с., професор 06.01.05 – селекція і насінництво, завідувач лабораторії насіннєзнавства та насінництва буряків, зернових  і біоенергетичних культур Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН                    РЕЦЕНЗІЯ

Стрілець Оксана Петрівна​,
кандидат сільськогосподарських наук, 06.01.09 -рослинництво, с.н.с., завідувачка лабораторії агрохімічних та вегетативних досліджень Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України                    РЕЦЕНЗІЯ

Опоненти:

Цюк Олексій Анатолійович​, 
доктор сільськогосподарських наук, 06.01.01 - загальне землеробство, професор кафедри землеробства та гербології, Національний університет біоресурсів і природокористування Міністерства освіти і науки України                ВІДГУК

Господаренко Григорій Миколайович​,
доктор сільськогосподарських наук, 06.01.04 - агрохімія, професор кафедри агрохімії та ґрунтознавства,  Уманський національний університет садівництва Міністерства освіти і науки України          ВІДГУК

Рішення Вченої ради Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН про створення разової спеціалізованої вченої ради
від 26.06.2023р.

НАКАЗ

Висновок наукового керівника:

ВИСНОВОК

Висновок лабораторії відділу агрохімічних досліджень Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація

Рішення Спецради 

 

Відеотрансляція захисту доступна за посиланням:
Topic: Захист дисертаційної роботи Коротенко І.М.
Time: Aug 10, 2023 10:00 AM Kyiv
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/89060882527?pwd=LzI1UlNVKzVRYlJWTTQ3bTI4cmpSUT09

 

Відеозапис засідання ради

 

 

 

 

Українська